Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Budžeta plānošanas sistēmas izstrāde, izmantojot Node.js
Title in English Development of Budget Planning System Using Node.js
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Viktorija Ziborova, M.sc.ing., SIA "CargoFlex", loģistikas darbinieks
Abstract Bakalaura darbā tiek apskatīta NodeJS JavaScript izpildes vide un tai pieejamie rīki, satvari un bibliotēkas. Darbā tiek arī apskatītas JavaScript un PHP valodas un citas tīmekļa izstrādē izmantotās aizmugursistēmas valodas. Pēc rīku apskates ar praktiskiem piemēriem, tiek izstrādāta budžeta plānošanas lietotne, pēc izstrādātām prasībām. Darbs sastāv no sešām daļām un nobeiguma. Ievadā tiek aprakstīta tēmas aktualitāte, darba mērķis un veicamie uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta JavaScript valoda un tiek veikts salīdzinājums ar PHP valodu. Otrā nodaļa ir NodeJS JavaScript izpildes vides apskats. Tā tiek salīdzināta ar citiem risinājumiem un noskaidrotas tās stiprās puses. Trešajā nodaļā tiek apskatīti daži esošie risinājumi personiskā budžeta plānošanai un tēriņu apkopošanai. Tiek noteiktas prasības jaunas lietotnes izveidei. Ceturtajā nodaļa, ar praktiskiem piemēriem, tiek apskatīti dažādi NodeJS videi pieejamie izstrādes rīki, datubāzes, satvari un bibliotēkas, kas var noderēt lietotnes izstrādes procesā. Piektajā nodaļā tiek aprakstīti lietotnes prasību īstenošanas risinājumi. Darbs sastāv no 52 lappusēm, 36 attēliem, 1 pielikuma un 23 informācijas avotiem.
Keywords Node.js, JavaScript, tīmekļa lietotne, rīks, datubāze, izstrāde, MongoDB, Vue.js, SCSS
Keywords in English Node.js, JavaScript, web application, tool, database, development, MongoDB, Vue,js, SCSS
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.06.2020 20:55:36