Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Izglītības iestāžu tīmekļu vietņu pētījums un ieteikumu izstrāde
Nosaukums angļu valodā Research of Educational Institution Websites and Development of Recommendations
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Tatjana Rikure, Dr.sc.ing., EU Agency CEPOL, Senior Training Officer
Anotācija Bakalaura darbs veltīts izglītības iestāžu tīmekļa vietņu klasifikācijai un pētīšanai, kā arī ieteikumu izstrādei un izvēlētās izglītības iestādes tīmekļa vietnes jaunās versijas izstrādei, balstoties uz detalizētu pētījumu un aptaujas rezultātiem. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: izglītības iestāžu tīmekļu vietņu vispārīgais apskats un klasifikācija; kritēriju izvēle tīmekļa vietnes salīdzināšanai ar mērķi izvelēt vienu detalizētai pētīšanai; kritēriju izvēle detalizētam izvēlētas tīmekļa vietnes pētījumam; organizēt izglītības iestādes audzēkņu un pedagogu aptauju; balstoties uz pētījumu rezultātiem, izstrādāt ieteikumus tīmekļu vietņu izstrādei; izstrādāt jaunu tīmekļa vietnes versiju. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrā nodaļā aprakstīta Latvijā eksistējošo izglītības iestāžu klasifikācija un to tīmekļu vietnes, kā arī tiek izvirzīti izvēles kritēriji detalizētai tīmekļa vietnes pētīšanai. Trešā nodaļā tiek izvirzīti kritēriju, pēc kuriem tiek detalizētāk pētīta izvēlētā tīmekļa vietne. Nodaļā tiek apskatīti gan funkcionālie, gan nefunkcionālie kritēriji, kā arī tiek veikts detalizēts tīmekļa vietnes pētījums. Ceturtā nodaļa tiek veltīta izglītības iestādes audzēkņu un pedagogu aptaujāšanai. Aptaujas nolūks ir saprast audzēkņu un pedagogu domas un uzzināt viņu viedokli par izglītības iestādes tīmekļa vietne. Piektā nodaļa tiek vērsta uz ieteikumu izstrādi balsoties uz tīmekļa vietnes detalizētā pētījuma un aptaujas rezultātiem, kā arī tiek aprakstīts jaunas izglītības iestādes tīmekļa vietnes izstrādes darbs balstoties uz izstrādātajiem ieteikumiem. Darba pamattekstā ir 47 lappuses, 45 attēli, 25 izmantoto literatūras avotu un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi tīmekļa vietne, izglītības iestāde, tīmekļa vietnes izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā website, educational institution, website development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 15:30:19