Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Izglītības iestāžu tīmekļu vietņu pētījums un ieteikumu izstrāde
Title in English Research of Educational Institution Websites and Development of Recommendations
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Tatjana Rikure, Dr.sc.ing., EU Agency CEPOL, Senior Training Officer
Abstract Bakalaura darbs veltīts izglītības iestāžu tīmekļa vietņu klasifikācijai un pētīšanai, kā arī ieteikumu izstrādei un izvēlētās izglītības iestādes tīmekļa vietnes jaunās versijas izstrādei, balstoties uz detalizētu pētījumu un aptaujas rezultātiem. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: izglītības iestāžu tīmekļu vietņu vispārīgais apskats un klasifikācija; kritēriju izvēle tīmekļa vietnes salīdzināšanai ar mērķi izvelēt vienu detalizētai pētīšanai; kritēriju izvēle detalizētam izvēlētas tīmekļa vietnes pētījumam; organizēt izglītības iestādes audzēkņu un pedagogu aptauju; balstoties uz pētījumu rezultātiem, izstrādāt ieteikumus tīmekļu vietņu izstrādei; izstrādāt jaunu tīmekļa vietnes versiju. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrā nodaļā aprakstīta Latvijā eksistējošo izglītības iestāžu klasifikācija un to tīmekļu vietnes, kā arī tiek izvirzīti izvēles kritēriji detalizētai tīmekļa vietnes pētīšanai. Trešā nodaļā tiek izvirzīti kritēriju, pēc kuriem tiek detalizētāk pētīta izvēlētā tīmekļa vietne. Nodaļā tiek apskatīti gan funkcionālie, gan nefunkcionālie kritēriji, kā arī tiek veikts detalizēts tīmekļa vietnes pētījums. Ceturtā nodaļa tiek veltīta izglītības iestādes audzēkņu un pedagogu aptaujāšanai. Aptaujas nolūks ir saprast audzēkņu un pedagogu domas un uzzināt viņu viedokli par izglītības iestādes tīmekļa vietne. Piektā nodaļa tiek vērsta uz ieteikumu izstrādi balsoties uz tīmekļa vietnes detalizētā pētījuma un aptaujas rezultātiem, kā arī tiek aprakstīts jaunas izglītības iestādes tīmekļa vietnes izstrādes darbs balstoties uz izstrādātajiem ieteikumiem. Darba pamattekstā ir 47 lappuses, 45 attēli, 25 izmantoto literatūras avotu un 2 pielikumi.
Keywords tīmekļa vietne, izglītības iestāde, tīmekļa vietnes izstrāde
Keywords in English website, educational institution, website development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 15:30:19