Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma darbības un sistēmas pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of activities and system of Real estate management company
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Baiba Pļaviņa, Engures novada izpilddirekcija
Anotācija Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma ir „Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma darbības un sistēmas pilnveide”. Tēmas aktualitāte tiek pamatojama ar to, ka lielākā daļā pārvaldīšanas uzņēmumu Latvijā nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas kontrolētu pārvaldīšanas uzņēmumu darbību, nav sakārtotas darbinieku darba vietas un standartizēti procesi, pielietojot kādu no kvalitātes vadības teorijām, paaugstina darba procesu efektivitāti. Pārvaldīšanas uzņēmumi ir vērsti uz pakalpojumu sniegšanu. Galvenās problēmas ir tās, ka pārvaldīšanas uzņēmumi pievēršas dažādiem remontdarbiem tikai tad, kad ir notikusi avārija, piemēram, plīsusi kanalizācija, tek jumts u.c. darbi lielākoties tiek organizēti tikai avārijas gadījumos, bet, lai novērstu avārijas, pārvaldīšanas uzņēmumiem būtu jāsakārto darbības procesi, kas paredz pārvaldīšanas regulārus uzturēšanas darbus, tas novērstu avārijas situācijas. Otra aktuālā problēma ir tā, ka pārvaldīšanas uzņēmumos dežūrējošās personas, kas pamatā darba laiku izlieto nelietderīgi stāvot dīkstāvē un gaidot paziņojumus par avārijas situācijām vai klientu izsaukumus. Šādā veidā tiek nelietderīgi izmantots darbaspēks. Maģistra darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma darbības un sistēmas pilnveides risinājumus. Izmantotās pētījumu metodes - literatūras analīze, kvantitatīvā metode – slēgta tipa aptaujas anketa, kvalitatīvā metode – daļēji strukturēta intervija, grafiskā metode, analīzes un sintēzes metode, dedukcijas un indukcijas metode, statistikas metode. Pārvaldīšanas uzņēmumiem ir jāizmanto KVS sistēmas Lean procesu efektivitātes metode, ieviešot pakalpojuma efektivitātes procesus, kas paredz uzņēmumam iekšienē apzināt problēmas un radīt izpratni. Lean vadības pieejas virsmērķis ir augstas pievienotās vērtības radīšana klientam, uzlabojot procesu darbības efektivitāti un atsakoties no darbībām, kas nav saistītas ar vērtības radīšanu klientam. Pārvaldīšanas uzņēmumam jādarbojas pēc Lean vadības principiem, jāfokusējas uz procesiem uzņēmuma iekšienē, kas saistīti ar vērtības radīšanu klientam, kā arī jāpārrauga procesi, lai tos paaugstinātu. Maģistra darbs uzrakstīts uz 85 lpp., ietver 2 tabulas, 21 attēlu, pievienoti 2 pielikumi, izmantoti 92 literatūras avoti. Atslēgvārdi – pārvaldnieks, pārvaldīšana, mājoklis, cena.
Atslēgas vārdi pārvaldnieks, pārvaldīšana, mājoklis, cena.
Atslēgas vārdi angļu valodā – manager, management, administration, housing, price
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 14:54:19