Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma darbības un sistēmas pilnveide
Title in English Improvement of activities and system of Real estate management company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Baiba Pļaviņa, Engures novada izpilddirekcija
Abstract Anotācija Izvēlētā maģistra darba tēma ir „Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma darbības un sistēmas pilnveide”. Tēmas aktualitāte tiek pamatojama ar to, ka lielākā daļā pārvaldīšanas uzņēmumu Latvijā nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas kontrolētu pārvaldīšanas uzņēmumu darbību, nav sakārtotas darbinieku darba vietas un standartizēti procesi, pielietojot kādu no kvalitātes vadības teorijām, paaugstina darba procesu efektivitāti. Pārvaldīšanas uzņēmumi ir vērsti uz pakalpojumu sniegšanu. Galvenās problēmas ir tās, ka pārvaldīšanas uzņēmumi pievēršas dažādiem remontdarbiem tikai tad, kad ir notikusi avārija, piemēram, plīsusi kanalizācija, tek jumts u.c. darbi lielākoties tiek organizēti tikai avārijas gadījumos, bet, lai novērstu avārijas, pārvaldīšanas uzņēmumiem būtu jāsakārto darbības procesi, kas paredz pārvaldīšanas regulārus uzturēšanas darbus, tas novērstu avārijas situācijas. Otra aktuālā problēma ir tā, ka pārvaldīšanas uzņēmumos dežūrējošās personas, kas pamatā darba laiku izlieto nelietderīgi stāvot dīkstāvē un gaidot paziņojumus par avārijas situācijām vai klientu izsaukumus. Šādā veidā tiek nelietderīgi izmantots darbaspēks. Maģistra darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma darbības un sistēmas pilnveides risinājumus. Izmantotās pētījumu metodes - literatūras analīze, kvantitatīvā metode – slēgta tipa aptaujas anketa, kvalitatīvā metode – daļēji strukturēta intervija, grafiskā metode, analīzes un sintēzes metode, dedukcijas un indukcijas metode, statistikas metode. Pārvaldīšanas uzņēmumiem ir jāizmanto KVS sistēmas Lean procesu efektivitātes metode, ieviešot pakalpojuma efektivitātes procesus, kas paredz uzņēmumam iekšienē apzināt problēmas un radīt izpratni. Lean vadības pieejas virsmērķis ir augstas pievienotās vērtības radīšana klientam, uzlabojot procesu darbības efektivitāti un atsakoties no darbībām, kas nav saistītas ar vērtības radīšanu klientam. Pārvaldīšanas uzņēmumam jādarbojas pēc Lean vadības principiem, jāfokusējas uz procesiem uzņēmuma iekšienē, kas saistīti ar vērtības radīšanu klientam, kā arī jāpārrauga procesi, lai tos paaugstinātu. Maģistra darbs uzrakstīts uz 85 lpp., ietver 2 tabulas, 21 attēlu, pievienoti 2 pielikumi, izmantoti 92 literatūras avoti. Atslēgvārdi – pārvaldnieks, pārvaldīšana, mājoklis, cena.
Keywords pārvaldnieks, pārvaldīšana, mājoklis, cena.
Keywords in English – manager, management, administration, housing, price
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 14:54:19