Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās plānošanas iespējas un risinājumi būvuzņēmuma attīstībā
Nosaukums angļu valodā Strategic planning options and solutions for construction company development
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Jānis Viesturs, SIA Pastorāts
Anotācija Maģistra darba tēma ir “ Stratēģiskās plānošanas iespējas un risinājumi būvuzņēmuma attīstībā”. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tika veikta mūsdienu situācijas analīze būvniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs Latvijā. Izanalizēts uzņēmumu skaits pēc nodarbināto cilvēku skaita, noteikta proporcija un citi rādītāji. Teorētiskajā daļā tika izskatīta un analizēta stratēģiskās plānošanas sistēma un stratēģiskās vadīšanas principi, plānošanas instrumenti gan lielajos, gan mazajos uzņēmumos. Izanalizēti paņēmieni, kas nosaka uzņēmuma konkurētspēju mūsdienu mainīgajos apstākļos. Praktiskajā daļā tika analizēta stratēģiskās vadīšanas ieviešana mazā PVC konstrukciju montāžas uzņēmumā Latvijā un sastādīta stratēģiskās plānošanas karte nelielam uzņēmumam plānošanas darba optimizācijai. Maģistra tēmas aktualitāti nosaka mazo uzņēmumu lielais īpatsvars Latvijā, tāpēc tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi ieviest stratēģisko plānošanu uzņēmumos ar mazu nodarbināto skaitu. Darba kopapjoms ir 115 lapaspuses, kurās iekļautas 35 tabulas, 38 attēli, un 28 pielikumi. Literatūras sarakstā ir 67 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi plānošana, mazs uzņēmums, stratēģiskā vadīšana, stratēģiskā plānošana, pakalpojumi, ārējās un iekšējās vides faktori, konkurētspēja, instrumenti, stratēģija, stratēģijas analīze, risku analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā planning, small business, strategic management, strategic planning, services, external and internal environmental factors, competitiveness, tools, strategy, strategy analysis, risk analysis.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2020 10:13:49