Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Stratēģiskās plānošanas iespējas un risinājumi būvuzņēmuma attīstībā
Title in English Strategic planning options and solutions for construction company development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Jānis Viesturs, SIA Pastorāts
Abstract Maģistra darba tēma ir “ Stratēģiskās plānošanas iespējas un risinājumi būvuzņēmuma attīstībā”. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tika veikta mūsdienu situācijas analīze būvniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs Latvijā. Izanalizēts uzņēmumu skaits pēc nodarbināto cilvēku skaita, noteikta proporcija un citi rādītāji. Teorētiskajā daļā tika izskatīta un analizēta stratēģiskās plānošanas sistēma un stratēģiskās vadīšanas principi, plānošanas instrumenti gan lielajos, gan mazajos uzņēmumos. Izanalizēti paņēmieni, kas nosaka uzņēmuma konkurētspēju mūsdienu mainīgajos apstākļos. Praktiskajā daļā tika analizēta stratēģiskās vadīšanas ieviešana mazā PVC konstrukciju montāžas uzņēmumā Latvijā un sastādīta stratēģiskās plānošanas karte nelielam uzņēmumam plānošanas darba optimizācijai. Maģistra tēmas aktualitāti nosaka mazo uzņēmumu lielais īpatsvars Latvijā, tāpēc tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi ieviest stratēģisko plānošanu uzņēmumos ar mazu nodarbināto skaitu. Darba kopapjoms ir 115 lapaspuses, kurās iekļautas 35 tabulas, 38 attēli, un 28 pielikumi. Literatūras sarakstā ir 67 informācijas avoti.
Keywords plānošana, mazs uzņēmums, stratēģiskā vadīšana, stratēģiskā plānošana, pakalpojumi, ārējās un iekšējās vides faktori, konkurētspēja, instrumenti, stratēģija, stratēģijas analīze, risku analīze.
Keywords in English planning, small business, strategic management, strategic planning, services, external and internal environmental factors, competitiveness, tools, strategy, strategy analysis, risk analysis.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 10:13:49