Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā
Nosaukums angļu valodā Establishment of Municipal Property Management System in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Aivars Graikstis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Anotācija Darba autors: Renāte Gremze Darba temats: Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGW0) Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Docente Kristīne Fedotova Darba apjoms: 122 lpp. Pētījuma mērķis: jaunā dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas modeļa izstrāde. Darba saturs: maģistra darbs sastāv no 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā ir iekļautas 13 tabulas, 29 attēli, kā arī izmantoti 114 informācijas avoti. Pētījuma metodes: dokumentu un literatūras, vēsturiskā, analītiskā un salīdzinošā, intervija. Darba rezultāti: pētījuma procesā ievadā izvirzītā hipotēze dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšana iespējama pašvaldības līmenī jaunā kontekstā, - tika pierādītā ar jauna dzīvojamā nekustāmā īpašuma pārvaldīšanas modeļa izstrādi. Darba izmantojamība: šī darba rezultātus var izmantot kā pierādītu pamatu mainīt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu Rīgas pašvaldības teritorijā esošajiem dzīvokļu īpašniekiem.
Atslēgas vārdi pašvaldības sistēma, dzīvojamais nekustamais īpašums, dzīvojamā nekustāmā īpašuma pārvaldīšanas formas, SIA RNP, pārvaldīšana un apsaimniekošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā municipal system, residential real estate, forms of residential real estate management, SIA RNP, management and administration.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 20:28:15