Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā
Title in English Establishment of Municipal Property Management System in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Aivars Graikstis, nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Abstract Darba autors: Renāte Gremze Darba temats: Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmas izveide Latvijā Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGW0) Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Docente Kristīne Fedotova Darba apjoms: 122 lpp. Pētījuma mērķis: jaunā dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas modeļa izstrāde. Darba saturs: maģistra darbs sastāv no 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā ir iekļautas 13 tabulas, 29 attēli, kā arī izmantoti 114 informācijas avoti. Pētījuma metodes: dokumentu un literatūras, vēsturiskā, analītiskā un salīdzinošā, intervija. Darba rezultāti: pētījuma procesā ievadā izvirzītā hipotēze dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšana iespējama pašvaldības līmenī jaunā kontekstā, - tika pierādītā ar jauna dzīvojamā nekustāmā īpašuma pārvaldīšanas modeļa izstrādi. Darba izmantojamība: šī darba rezultātus var izmantot kā pierādītu pamatu mainīt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu Rīgas pašvaldības teritorijā esošajiem dzīvokļu īpašniekiem.
Keywords pašvaldības sistēma, dzīvojamais nekustamais īpašums, dzīvojamā nekustāmā īpašuma pārvaldīšanas formas, SIA RNP, pārvaldīšana un apsaimniekošana.
Keywords in English municipal system, residential real estate, forms of residential real estate management, SIA RNP, management and administration.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.06.2020 20:28:15