Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija
Nosaukums angļu valodā The concept of sustainable development of a construction company
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Jānis Kaminskis, RTU BIF, dekāna vietnieks
Anotācija Maģistra darba autors: Daiga Reča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesore Ineta Geipele Maģistra darba tēma: „Būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija.” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 113 lappusēm. Maģistra darbā iekļautas 10 tabulas, 19 attēli un 6 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 50 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija un kāpēc katram būvniecības uzņēmumam būtu to lietderīgi izstrādāt. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota būvniecības attīstības stratēģija un tās iespējamie rīcības virzieni būvniecības mērķu sasniegšanā, ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi, kā arī kādi varētu būt iespējamie ierobežojošie faktori un kavēkļi veiksmīgai, ilgtspējīgai būvniecības nozares attīstībai Latvijā, un analizēta iesaistīto subjektu loma. Analītiskajā daļā tiek aplūkoti mājokļu dzīves cikla rādītāji un piederības indekss, kā arī iespējamie rīcības virzieni būvniecības stratēģisko mērķu sasniegšanai un realizēšanai. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu konstatētajām problēmām un iespējamo risinājumu meklējumiem, ir definēti risinājumi būvniecības izmaksu un jaunu mājokļu būvniecības konkurētspējai, ieviešamajiem kritērijiem standartu uzlabošanai, kas veicinātu labāku sabiedrības izpratnes veidošanos par būvniecības procesiem un mājokļu iegūšanas iespējām. Projekta daļā pētīts ilgtspējīgas attīstības koncepcijas ieviešanas process uzņēmumā, kas tiek sasaistīts ar konkrēta būvniecības uzņēmuma stratēģisko izpēti ilgtspējīgas attīstības koncepcijas izstrādei. Maģistra darbā izmantota literatūra par būvniecību, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Finanšu ministrijas (FM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājas lapās iekļautie materiāli, kā arī citi interneta vietnē pieejamie materiāli par būvniecības jautājumiem. Maģistra darbs uzrakstīts: latviešu valodā
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija
Atslēgas vārdi angļu valodā The Concept of Sustainable Development of a Construction Company
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 18:50:07