Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija
Title in English The concept of sustainable development of a construction company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Jānis Kaminskis, RTU BIF, dekāna vietnieks
Abstract Maģistra darba autors: Daiga Reča Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesore Ineta Geipele Maģistra darba tēma: „Būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija.” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 113 lappusēm. Maģistra darbā iekļautas 10 tabulas, 19 attēli un 6 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 50 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija un kāpēc katram būvniecības uzņēmumam būtu to lietderīgi izstrādāt. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota būvniecības attīstības stratēģija un tās iespējamie rīcības virzieni būvniecības mērķu sasniegšanā, ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi, kā arī kādi varētu būt iespējamie ierobežojošie faktori un kavēkļi veiksmīgai, ilgtspējīgai būvniecības nozares attīstībai Latvijā, un analizēta iesaistīto subjektu loma. Analītiskajā daļā tiek aplūkoti mājokļu dzīves cikla rādītāji un piederības indekss, kā arī iespējamie rīcības virzieni būvniecības stratēģisko mērķu sasniegšanai un realizēšanai. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu konstatētajām problēmām un iespējamo risinājumu meklējumiem, ir definēti risinājumi būvniecības izmaksu un jaunu mājokļu būvniecības konkurētspējai, ieviešamajiem kritērijiem standartu uzlabošanai, kas veicinātu labāku sabiedrības izpratnes veidošanos par būvniecības procesiem un mājokļu iegūšanas iespējām. Projekta daļā pētīts ilgtspējīgas attīstības koncepcijas ieviešanas process uzņēmumā, kas tiek sasaistīts ar konkrēta būvniecības uzņēmuma stratēģisko izpēti ilgtspējīgas attīstības koncepcijas izstrādei. Maģistra darbā izmantota literatūra par būvniecību, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Finanšu ministrijas (FM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājas lapās iekļautie materiāli, kā arī citi interneta vietnē pieejamie materiāli par būvniecības jautājumiem. Maģistra darbs uzrakstīts: latviešu valodā
Keywords Būvniecības uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija
Keywords in English The Concept of Sustainable Development of a Construction Company
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.06.2020 18:50:07