Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums "Dart" un "JavaScript" programmēšanas valodu izpēte, analīze un salīdzināšana, viedtālruņa lietotņu izstrādē
Nosaukums angļu valodā Researching, Analysing and Comparing Dart and JavaScript Programming Languages for Smartphone Applications
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Lai salīdzinātu Dart un JavaScript programmēšanas valodas, tiek izstrādātas divas mobilās lietojumprogrammas. To izstrādei tika izmantoti ietvari, kas tika pamatoti izvēlēti pēc analīzes. Pētījuma mērķis ir analizēt mobilo lietojumprogrammu izstrādāšanu ar šīm valodām un salīdzināt izveidotas lietotnes pēc autora iepriekš definētiem parametriem. Mobilās lietotnes izstrādes laikā tika izpētīti un analizēti arī ietvari, kuri mūsdienās atvieglo jebkuras lietojumprogrammatūras izstrādes procesus. Analizējot un salīdzinot izveidotās lietotnes pēc katra parametra, tika noteiktas Dart un JavaScript valodas priekšrocības un trūkumi. Pētījums ļauj autoram spriest un izdarīt secinājumus par Dart un JavaScript valodas līdzībām un atšķirībām, par to aktualitāti mūsdienās. Šis pētījums sniedz datus, kurus var izmantot, lai noteiktu, vai Dart valodai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar JavaScript valodu. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek secināts, vai Dart programmēšanas valoda nākamajos gados var aizstāt JavaScript programmēšanas valodu viedtālruņa lietojumprogrammu izstrādē vai nē. Darba apjoms - 84 lpp., 3 tabulas, 47 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi viedtālruņa aplikācijas, viedtālruņa lietotnes, lietotņu veiktspējas salīdzinājums, Dart programmēšanas valoda, Javascript programmēšanas valoda, React Native ietvars, Flutter ietvars
Atslēgas vārdi angļu valodā mobile applications, mobile apps, app performance comparison, Dart programming language, Javascript programming language, Flutter framework, React Native framework
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 16:36:47