Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language "Dart" un "JavaScript" programmēšanas valodu izpēte, analīze un salīdzināšana, viedtālruņa lietotņu izstrādē
Title in English Researching, Analysing and Comparing Dart and JavaScript Programming Languages for Smartphone Applications
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Antons Patļins
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Lai salīdzinātu Dart un JavaScript programmēšanas valodas, tiek izstrādātas divas mobilās lietojumprogrammas. To izstrādei tika izmantoti ietvari, kas tika pamatoti izvēlēti pēc analīzes. Pētījuma mērķis ir analizēt mobilo lietojumprogrammu izstrādāšanu ar šīm valodām un salīdzināt izveidotas lietotnes pēc autora iepriekš definētiem parametriem. Mobilās lietotnes izstrādes laikā tika izpētīti un analizēti arī ietvari, kuri mūsdienās atvieglo jebkuras lietojumprogrammatūras izstrādes procesus. Analizējot un salīdzinot izveidotās lietotnes pēc katra parametra, tika noteiktas Dart un JavaScript valodas priekšrocības un trūkumi. Pētījums ļauj autoram spriest un izdarīt secinājumus par Dart un JavaScript valodas līdzībām un atšķirībām, par to aktualitāti mūsdienās. Šis pētījums sniedz datus, kurus var izmantot, lai noteiktu, vai Dart valodai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar JavaScript valodu. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek secināts, vai Dart programmēšanas valoda nākamajos gados var aizstāt JavaScript programmēšanas valodu viedtālruņa lietojumprogrammu izstrādē vai nē. Darba apjoms - 84 lpp., 3 tabulas, 47 attēli un 4 pielikumi.
Keywords viedtālruņa aplikācijas, viedtālruņa lietotnes, lietotņu veiktspējas salīdzinājums, Dart programmēšanas valoda, Javascript programmēšanas valoda, React Native ietvars, Flutter ietvars
Keywords in English mobile applications, mobile apps, app performance comparison, Dart programming language, Javascript programming language, Flutter framework, React Native framework
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.06.2020 16:36:47