Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums ''CO2 izmešu ietekmes uz elektroenerģijas tirgu analīze''
Nosaukums angļu valodā "Analysis of CO2 emissions impact on electricity market"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Anna Mutule
Recenzents Ļubova Petričenko
Anotācija CO2 izmešu ietekmes uz elektroenerģijas tirgu analīze Šajā maģistra darbā ir veikta CO2 emisijas kvotu ietekmes uz elektroenerģijas ražošanu un cenas analīze. Pirmā nodaļā ir aplūkotas emisiju regulēšanas sistēmas un to mērķi, kas ir vērsti uz emisiju samazināšanu. Otrajā nodaļā ir apskatīta Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, tas darbības periodi un kvotu regulēšanas mehānismi. Trešajā nodaļā ir paradītā kvotu cenu un emisiju regulēšanas ietekmē uz elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību Igaunijas piemērā. Ceturtajā nodaļā ir analizēti un izvērtēti faktori, kas ietekmē elektroenerģijas cenu četrās valstīs : Vācija, Latvija, Igaunija un Zviedrija. Pētnieciskajā daļā ir izveidots daudzfaktoru regresijas modelis, kas parāda faktoru ietekmi uz elektroenerģijas cenām, balstoties uz faktiskiem datiem augstā kvotu pieprasījuma periodā. Ar regresijas modeļa palīdzību veikta analīze, kurā tiek izvērtētas dažādas faktoru ietekmes uz elektroenerģijas cenām un balstoties uz rezultātiem, izdarīti secinājumi par modeļa ticamību. Darba apjoms ir 77 lappuses, tas satur 17 tabulas, 24 attēlus, atsauces uz 47 informācijas avotiem un 7 pielikumus.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma , elektroenerģijas tirgus, Tirgus Stabilitātes Rezerve, kvotu piešķīruma atlikšana, daudzfaktoru regresija
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union emission trading scheme, Market Stability Reserve, backloading, multivariate regression
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2020 11:36:39