Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language ''CO2 izmešu ietekmes uz elektroenerģijas tirgu analīze''
Title in English "Analysis of CO2 emissions impact on electricity market"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Anna Mutule
Reviewer Ļubova Petričenko
Abstract CO2 izmešu ietekmes uz elektroenerģijas tirgu analīze Šajā maģistra darbā ir veikta CO2 emisijas kvotu ietekmes uz elektroenerģijas ražošanu un cenas analīze. Pirmā nodaļā ir aplūkotas emisiju regulēšanas sistēmas un to mērķi, kas ir vērsti uz emisiju samazināšanu. Otrajā nodaļā ir apskatīta Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, tas darbības periodi un kvotu regulēšanas mehānismi. Trešajā nodaļā ir paradītā kvotu cenu un emisiju regulēšanas ietekmē uz elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību Igaunijas piemērā. Ceturtajā nodaļā ir analizēti un izvērtēti faktori, kas ietekmē elektroenerģijas cenu četrās valstīs : Vācija, Latvija, Igaunija un Zviedrija. Pētnieciskajā daļā ir izveidots daudzfaktoru regresijas modelis, kas parāda faktoru ietekmi uz elektroenerģijas cenām, balstoties uz faktiskiem datiem augstā kvotu pieprasījuma periodā. Ar regresijas modeļa palīdzību veikta analīze, kurā tiek izvērtētas dažādas faktoru ietekmes uz elektroenerģijas cenām un balstoties uz rezultātiem, izdarīti secinājumi par modeļa ticamību. Darba apjoms ir 77 lappuses, tas satur 17 tabulas, 24 attēlus, atsauces uz 47 informācijas avotiem un 7 pielikumus.
Keywords Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma , elektroenerģijas tirgus, Tirgus Stabilitātes Rezerve, kvotu piešķīruma atlikšana, daudzfaktoru regresija
Keywords in English European Union emission trading scheme, Market Stability Reserve, backloading, multivariate regression
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.06.2020 11:36:39