Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide energoceltniecības uzņēmumā "RECK"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of quality management system in energy construction company "RECK"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Anotācija Vasiļjeva J. Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide energoceltniecības uzņēmumā “RECK”: Bakalaura darbs. Vadītājs mg.oec M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 16 tabulas, 5 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 10 avoti latviešu, 33 avoti angļu un 5 avoti krievu valodā. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA “RECK” kvalitātes vadības sistēmas analīzi atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām, izmantojot kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas metodes, lai sniegtu priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika veikta avotu izpēte un analīze par energobūvniecības nozari, kvalitātes jēdzienu, kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst ISO 9001:2015 standarta prasībām, ka arī par tas novērtēšanas un pilnveides metodēm. Otrajā darba daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, organizatoriska struktūra un procesi, kā arī tika pielietota iekšējā audita metode, ISO 9001:2015 prasību novērtēšanai, pielietota SVID metode un FMEA analīze. Trešajā darba daļā tika izstrādāti kvalitātes vadības sistēmas pilnveides priekšlikumi, izmantojot Delfu metodi, kā arī to īstenošanas plāns un kvalitātes izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Visbīstamākās kļūdas, ar visaugstāko risku pakāpi, ir darba vides uzraudzības un aizsardzības pasākumu neievērošana, kā arī pakalpojuma neatbilstība klientu vēlmēm un prasībām. 2. Energoceltniecības uzņēmuma RECK kvalitātes vadītājam līdz 2020.gada 30.junijam ir jāizveido jauno procedūru “risku vadība”, veicot uzņēmuma darbības iespējamo risku novērtējumu, kā arī izstrādājot rīcību plānu iespējamo risku novēršanai.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadība, ISO 9001:2015
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management, ISO 9001:2015
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2020 13:27:08