Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide energoceltniecības uzņēmumā "RECK"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in energy construction company "RECK"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Abstract Vasiļjeva J. Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide energoceltniecības uzņēmumā “RECK”: Bakalaura darbs. Vadītājs mg.oec M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 16 tabulas, 5 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 10 avoti latviešu, 33 avoti angļu un 5 avoti krievu valodā. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA “RECK” kvalitātes vadības sistēmas analīzi atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām, izmantojot kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas metodes, lai sniegtu priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika veikta avotu izpēte un analīze par energobūvniecības nozari, kvalitātes jēdzienu, kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst ISO 9001:2015 standarta prasībām, ka arī par tas novērtēšanas un pilnveides metodēm. Otrajā darba daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, organizatoriska struktūra un procesi, kā arī tika pielietota iekšējā audita metode, ISO 9001:2015 prasību novērtēšanai, pielietota SVID metode un FMEA analīze. Trešajā darba daļā tika izstrādāti kvalitātes vadības sistēmas pilnveides priekšlikumi, izmantojot Delfu metodi, kā arī to īstenošanas plāns un kvalitātes izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Visbīstamākās kļūdas, ar visaugstāko risku pakāpi, ir darba vides uzraudzības un aizsardzības pasākumu neievērošana, kā arī pakalpojuma neatbilstība klientu vēlmēm un prasībām. 2. Energoceltniecības uzņēmuma RECK kvalitātes vadītājam līdz 2020.gada 30.junijam ir jāizveido jauno procedūru “risku vadība”, veicot uzņēmuma darbības iespējamo risku novērtējumu, kā arī izstrādājot rīcību plānu iespējamo risku novēršanai.
Keywords kvalitātes vadība, ISO 9001:2015
Keywords in English quality management, ISO 9001:2015
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 10.06.2020 13:27:08