Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Labā darījuma (Good deal) lieluma noteikšana finanšu tirgū
Nosaukums angļu valodā Good Deal Indices in Financial Market
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Jolanta Goldšteine
Recenzents Kristīne Vītola
Anotācija Bakalaura darbā apskatīta labā darījuma eksistences un lieluma noteikšanas metode finanšu tirgū. Darbs ir sadalīts trīs daļās: teorētiskajā, metodes apraksta un praktiskajā daļā. Teorētiskajā daļā tiek aprakstītas metodes pētīšanai nepieciešamās funkcijas īpašības: nepārtrauktība normētā telpā, subaditivitāte, pozitīvā homogenitāte, vidējā dominance, translācijas invariants un ierobežotība. Tiek aprakstīts arī Hilberta lauks, apakšgradients, koherentie riska mēri, diverģence finanšu tirgū, Šarpa attiecība (Sharpe ratio), saderības jēdziens cenu likumam un riska mēram. Otrajā darba daļā tiek pētīta metode, kura nosaka labā darījuma lielumu jeb cenu modeļa un riska mēra nesaderības lielumu. Darba praktiskajā daļā tiek veikta algoritma izstrāde metodes pielietošanai gan teorētiskajiem, gan finanšu tirgus datiem, izmantojot Excel lietojumprogrammatūru, aprakstot algoritmu Visual Basic for Applications programmēšanas valodā. Darbā: 31 lpp. teksts, 27 attēli, 2 pielikumi un 26 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Labais darījums, Bleka-Šolsa modelis, finanšu tirgus, pircēja opcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Good deal, Black - Scholes model, financial market, call options
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2020 13:15:43