Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Lēmumu pieņemšana biznesa procesu automatizācijas uzdevumos
Nosaukums angļu valodā Decision Making in Business Process Automatization Tasks
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Ludmila Aleksejeva
Recenzents Mg. sc. ing. Žanis Bondars
Anotācija Mūsdienās ir svarīgi iegūt teorētisko un zinātnisko pamatojumu lēmumu pieņemšanai biznesā, uzņēmējdarbībā un rūpniecībā. Starptautiskajā uzņēmumā “CircleK” IT projektu, kas saistīti ar biznesa procesu, automatizāciju novērtēšanai tika izstrādāta jauna pieeja, kura pamatojas uz projekta ekonomiskās efektivitātes rādītāju aprēķināšanas un daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes. IT projektu novērtēšanas un daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas uzdevums ir atrisināts ar programmatūru 1000minds. Pētījuma mērķis ir, analizējot jau esošo IT projektu novērtēšanas pieeju un izstrādājot jaunu pieeju, paaugstināt lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti uzņēmumā “CircleK” un uzlabot automatizācijas realizāciju. Jaunas pieejas aprobācijas gaitā, pielietojot 1000minds programmatūru, ir pieradīta jaunu ekonomisku novērtēšanas kritēriju izmantošanas efektivitāte un, balstoties uz veikto pētījumu, tika piedāvāti priekšlikumi IT projektu novērtēšanas kvalitātes paaugstināšanai. Ir veikts esošās un jaunās pieejas salīdzinājums, kura gaitā ir pierādīts, ka jauna pieeja objektīvi novērtē IT projektus, izmantojot matemātiski ekonomiskas metodes un eksperta pieredzi. Darba apjoms - 81 lpp., 16 tabulas, 22 attēli.
Atslēgas vārdi automatizācija, lēmumu pieņemšana, projektu vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā automatization, decision making, project management
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2020 14:45:23