Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Lēmumu pieņemšana biznesa procesu automatizācijas uzdevumos
Title in English Decision Making in Business Process Automatization Tasks
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Ludmila Aleksejeva
Reviewer Mg. sc. ing. Žanis Bondars
Abstract Mūsdienās ir svarīgi iegūt teorētisko un zinātnisko pamatojumu lēmumu pieņemšanai biznesā, uzņēmējdarbībā un rūpniecībā. Starptautiskajā uzņēmumā “CircleK” IT projektu, kas saistīti ar biznesa procesu, automatizāciju novērtēšanai tika izstrādāta jauna pieeja, kura pamatojas uz projekta ekonomiskās efektivitātes rādītāju aprēķināšanas un daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes. IT projektu novērtēšanas un daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas uzdevums ir atrisināts ar programmatūru 1000minds. Pētījuma mērķis ir, analizējot jau esošo IT projektu novērtēšanas pieeju un izstrādājot jaunu pieeju, paaugstināt lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti uzņēmumā “CircleK” un uzlabot automatizācijas realizāciju. Jaunas pieejas aprobācijas gaitā, pielietojot 1000minds programmatūru, ir pieradīta jaunu ekonomisku novērtēšanas kritēriju izmantošanas efektivitāte un, balstoties uz veikto pētījumu, tika piedāvāti priekšlikumi IT projektu novērtēšanas kvalitātes paaugstināšanai. Ir veikts esošās un jaunās pieejas salīdzinājums, kura gaitā ir pierādīts, ka jauna pieeja objektīvi novērtē IT projektus, izmantojot matemātiski ekonomiskas metodes un eksperta pieredzi. Darba apjoms - 81 lpp., 16 tabulas, 22 attēli.
Keywords automatizācija, lēmumu pieņemšana, projektu vadīšana
Keywords in English automatization, decision making, project management
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 09.06.2020 14:45:23