Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijas biznesa modelis Liepājas lidostā
Nosaukums angļu valodā Business Model on Aircraft Base Maintenance Organization in Liepaja Airport
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Prof. Tatjana Tambovceva
Anotācija Maģistra darba autors: Haralds Puriņš Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asociētais profesors, Dr. oec. Deniss Ščeulovs Maģistra darba tēma: Gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijas biznesa modelis Liepājas lidostā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 11 tabulas un 3 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 46 angļu valodā. Maģistra darba mērķis: pamatojoties uz analīzi par biznesa modeļu veidošanu un konkurētspējas stratēģijām, izstrādāt biznesa modeli gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijai Liepājas lidostā un izvērtēt nozares konkurenci Baltijas un Centrāleiropas reģionā. Darba pirmajā daļā tiek pētīti biznesa stratēģiskās vadīšanas principi ar mērķi identificēt biznesa stratēģijas modelēšanas veidus un konkurences novērtēšanas metodes, kas tiks izmantotas darba nākamajās daļās. Otrajā daļā tiek analizēts vispārējās ārējās vides un nozares konkurences raksturojums ar ko maģistra darba izpētes objekta uzņēmumam būs jāsaskaras biznesa modeļa realizācijas posmā. Trešajā daļā, par pamatu ņemot biznesa modeļa “audekla” struktūru, tiek veidots biznesa modelis gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijas izveidošanai Liepājas lidostā pie pašreizējiem konkurences un vides apstākļiem. Atslēgvārdi: Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, stratēģiskā vadīšana, biznesa modelis, konkurence.
Atslēgas vārdi Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, stratēģiskā vadīšana, biznesa modelis, konkurence
Atslēgas vārdi angļu valodā Aircraft maintenance organization, strategic management, business model, competition
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 23:29:44