Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijas biznesa modelis Liepājas lidostā
Title in English Business Model on Aircraft Base Maintenance Organization in Liepaja Airport
Department
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Prof. Tatjana Tambovceva
Abstract Maģistra darba autors: Haralds Puriņš Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asociētais profesors, Dr. oec. Deniss Ščeulovs Maģistra darba tēma: Gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijas biznesa modelis Liepājas lidostā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 11 tabulas un 3 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 46 angļu valodā. Maģistra darba mērķis: pamatojoties uz analīzi par biznesa modeļu veidošanu un konkurētspējas stratēģijām, izstrādāt biznesa modeli gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijai Liepājas lidostā un izvērtēt nozares konkurenci Baltijas un Centrāleiropas reģionā. Darba pirmajā daļā tiek pētīti biznesa stratēģiskās vadīšanas principi ar mērķi identificēt biznesa stratēģijas modelēšanas veidus un konkurences novērtēšanas metodes, kas tiks izmantotas darba nākamajās daļās. Otrajā daļā tiek analizēts vispārējās ārējās vides un nozares konkurences raksturojums ar ko maģistra darba izpētes objekta uzņēmumam būs jāsaskaras biznesa modeļa realizācijas posmā. Trešajā daļā, par pamatu ņemot biznesa modeļa “audekla” struktūru, tiek veidots biznesa modelis gaisa kuģu bāzes tehniskās apkopes organizācijas izveidošanai Liepājas lidostā pie pašreizējiem konkurences un vides apstākļiem. Atslēgvārdi: Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, stratēģiskā vadīšana, biznesa modelis, konkurence.
Keywords Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, stratēģiskā vadīšana, biznesa modelis, konkurence
Keywords in English Aircraft maintenance organization, strategic management, business model, competition
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.06.2020 23:29:44