Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Tvaika ģenerēšana ražošanas, apkures un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām"
Nosaukums angļu valodā "Steam generation for production, heating and hot water preparation"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Ināra Škapare
Recenzents Dmitrijs Rusovs
Anotācija Bakalaura darbā tiek izpētīta un analizēta tvaika ģenerēšana ražošanas, apkures un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām. Ņemot vērā analīzes rezultātu, tiek izstrādāts tvaika katlu mājas projekts. Darba teorētiskajā daļā tiek izklāstītas tvaika fizikālās īpašības un parametri, kuri raksturo tvaika apgādes sistēmas. Tiek apskatīti procesi, kuru ietekmē rodas tvaikam piemītošā siltumenerģija. Teorētisko daļu veido tvaika ražošanas iekārtu klasifikācija pēc uzbūves veidiem, un tvaika sistēmas komplektācijas iekārtu apskats. Darbā uzmanība tiek pievērsta ūdens sagatavošanas procesam, kura ietekme uz tvaika sagatavošanu procesu ir neatņemama sastāvdaļa. Darbā tiek analizēti iespējamie tvaika patērētāju veidi, to priekšrocības un trūkumi. Projekta daļā tiek izstrādāts tvaika katlu mājas tehniskais projekts, kurā tiek paredzēta tvaika apgāde atšķirīgiem patērētājiem. Projektā tiek veikts tvaika patēriņa aprēķins un cauruļvadu dimensionēšana. Projektā tiek veikts ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmas risinājuma apskats, lai nodrošinātu katlam nepieciešamo ūdens kvalitāti, sekmīgai un ilglaicīgai tvaika sistēmas darbības nodrošināšanai. Projekta daļa satur nepieciešamo būvizmaksu aprēķinu un nepieciešamo darbu veikšanas laika grafiku. Ņemot vērā iespējamo veicamo darbu specifikāciju, projekta daļā ir veikta darbu organizēšanas projekta izstrāde. Darba apjomu veido 80 lpp, kurās ir iekļauti 4 rasējumi, un 2 pielikumi, kuri sastāda 12 lpp. Bakalaurā darbā apskatīti 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Siltumenerģija, tvaiks, ražošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat energy, steam, production.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2020 08:01:13