Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Tvaika ģenerēšana ražošanas, apkures un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām"
Title in English "Steam generation for production, heating and hot water preparation"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ināra Škapare
Reviewer Dmitrijs Rusovs
Abstract Bakalaura darbā tiek izpētīta un analizēta tvaika ģenerēšana ražošanas, apkures un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām. Ņemot vērā analīzes rezultātu, tiek izstrādāts tvaika katlu mājas projekts. Darba teorētiskajā daļā tiek izklāstītas tvaika fizikālās īpašības un parametri, kuri raksturo tvaika apgādes sistēmas. Tiek apskatīti procesi, kuru ietekmē rodas tvaikam piemītošā siltumenerģija. Teorētisko daļu veido tvaika ražošanas iekārtu klasifikācija pēc uzbūves veidiem, un tvaika sistēmas komplektācijas iekārtu apskats. Darbā uzmanība tiek pievērsta ūdens sagatavošanas procesam, kura ietekme uz tvaika sagatavošanu procesu ir neatņemama sastāvdaļa. Darbā tiek analizēti iespējamie tvaika patērētāju veidi, to priekšrocības un trūkumi. Projekta daļā tiek izstrādāts tvaika katlu mājas tehniskais projekts, kurā tiek paredzēta tvaika apgāde atšķirīgiem patērētājiem. Projektā tiek veikts tvaika patēriņa aprēķins un cauruļvadu dimensionēšana. Projektā tiek veikts ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmas risinājuma apskats, lai nodrošinātu katlam nepieciešamo ūdens kvalitāti, sekmīgai un ilglaicīgai tvaika sistēmas darbības nodrošināšanai. Projekta daļa satur nepieciešamo būvizmaksu aprēķinu un nepieciešamo darbu veikšanas laika grafiku. Ņemot vērā iespējamo veicamo darbu specifikāciju, projekta daļā ir veikta darbu organizēšanas projekta izstrāde. Darba apjomu veido 80 lpp, kurās ir iekļauti 4 rasējumi, un 2 pielikumi, kuri sastāda 12 lpp. Bakalaurā darbā apskatīti 46 literatūras avoti.
Keywords Siltumenerģija, tvaiks, ražošana.
Keywords in English Heat energy, steam, production.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.06.2020 08:01:13