Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dolomītu mehānisko īpašību pārbaude un salīdzinājums"
Nosaukums angļu valodā "Testing and comparision of mechanical properties of dolomites"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Kalniņš
Recenzents Kaspars Bondars
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē. Maģistra darbs ir iedalīts divās daļās – teorētiskā daļa un pētnieciskā daļa. Maģistra darbā tiek veikts literatūras apskats par dolomītu, kā vienu no Latvijas zemes dzīlēs esošajiem iežiem, tā atrašanās vietas identificēšanu, kā arī noteikts tā pielietojums mūsdienās. Darbā veikts literatūras apskats par dolomīta fizikāli mehāniskām īpašībām, noteikts dolomīta iedalījums pēc litoloģiski rūpnieciskiem tipiem. Literatūras apskatā ietverta dolomīta mehānisko īpašību raksturīgo vērtību noteikšana – spiedes stiprība, elastības modulis (Junga modulis) un Puasona koeficients. Pētnieciskā daļa ietver no dziļurbumiem iegūtu dolomīta paraugu mehānisko īpašību pārbaudes stenda izveidi, atbilstoši spiedes konfigurācijai (graujošās slodzes, spiedes stiprības, Puasona koeficienta un elastības moduļa kompleksa noteikšana) saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu standartiem “ASTM – American Society for Testing and Materials”. Maģistra darba nobeigumā izveidots iegūto mehānisko īpašību parametru salīdzinājums ar teorētiskajā daļā apskatīto, lai atvieglotu grunts mehānisko īpašību raksturošanu urbumos iegūtiem grunšu paraugiem. Uzstādītais maģistra darba mērķis ir veikt dolomītu mehānisko īpašību pārbaudes un salīdzinājumu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti konkrēti darba uzdevumi. Maģistra darbs sastāv no 91 A4 formāta lappuses, darbā iekļautas 15 tabulas un 54 attēli. Darba izstrādei izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi dolomīts, mehāniskās īpašības, iezis, spiedes stiprība, elastības modulis, Puasona koeficients, ASTM, salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā dolomite, mechanical properties, rock, compresive strength, modulus of elasticity, Poisson's ratio, ASTM, comparsion
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2020 11:51:26