Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Dolomītu mehānisko īpašību pārbaude un salīdzinājums"
Title in English "Testing and comparision of mechanical properties of dolomites"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kaspars Kalniņš
Reviewer Kaspars Bondars
Abstract Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē. Maģistra darbs ir iedalīts divās daļās – teorētiskā daļa un pētnieciskā daļa. Maģistra darbā tiek veikts literatūras apskats par dolomītu, kā vienu no Latvijas zemes dzīlēs esošajiem iežiem, tā atrašanās vietas identificēšanu, kā arī noteikts tā pielietojums mūsdienās. Darbā veikts literatūras apskats par dolomīta fizikāli mehāniskām īpašībām, noteikts dolomīta iedalījums pēc litoloģiski rūpnieciskiem tipiem. Literatūras apskatā ietverta dolomīta mehānisko īpašību raksturīgo vērtību noteikšana – spiedes stiprība, elastības modulis (Junga modulis) un Puasona koeficients. Pētnieciskā daļa ietver no dziļurbumiem iegūtu dolomīta paraugu mehānisko īpašību pārbaudes stenda izveidi, atbilstoši spiedes konfigurācijai (graujošās slodzes, spiedes stiprības, Puasona koeficienta un elastības moduļa kompleksa noteikšana) saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu standartiem “ASTM – American Society for Testing and Materials”. Maģistra darba nobeigumā izveidots iegūto mehānisko īpašību parametru salīdzinājums ar teorētiskajā daļā apskatīto, lai atvieglotu grunts mehānisko īpašību raksturošanu urbumos iegūtiem grunšu paraugiem. Uzstādītais maģistra darba mērķis ir veikt dolomītu mehānisko īpašību pārbaudes un salīdzinājumu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti konkrēti darba uzdevumi. Maģistra darbs sastāv no 91 A4 formāta lappuses, darbā iekļautas 15 tabulas un 54 attēli. Darba izstrādei izmantoti 34 literatūras avoti.
Keywords dolomīts, mehāniskās īpašības, iezis, spiedes stiprība, elastības modulis, Puasona koeficients, ASTM, salīdzinājums
Keywords in English dolomite, mechanical properties, rock, compresive strength, modulus of elasticity, Poisson's ratio, ASTM, comparsion
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.06.2020 11:51:26