Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Populāru operētājsistēmu lietojamības analīze
Nosaukums angļu valodā Usability Analysis of Popular Operating Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija Darba apjoms - 76. lpp., 4 tabulas, 19 attēli un 2 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt populāru operētajsistēmu lietojamības analīzi un izstrādāt operētājsistēmu studiju kursu apguves mācību procesa pilnveides modeli. Analizēts operētājsistēmu jēdziens un to nozīme datorizētu ierīču darbības nodrošināšanā. Balstoties uz zinātniskās literatūras un augstskolu piedāvātiem mācību materiālu avotiem, analizēti populārāko operētājsistēmu veidi – Windows, Linux un MacOS darbības principi, attīstības vēsture un apguves iespējas universitātēs, tehnikumos u.c. mācību iestādēs. Turpmākā darba ietvaros izvēlētas sekojošas operētājsistēmas padziļinātai analīzei – Windows 10, Linux Ubuntu, Mac High Sierra. Padziļināti analizētas Windows 10, Linux Ubuntu, Mac High Sierra operētājsistēmas. Raksturota katras operētājsistēmas popularitāte konkrētā segmentā (Windows 10 starp visām Windows sistēmām, Linux Ubuntu starp visām Linux sistēmām, MacOS High Sierra starp visām MacOS sistēmām). Raksturotas un analizētas pētāmo operētājsistēmu būtiskākās problēmas un to iespējamie risinājumi. Veikta respondentu anketēšanas datu analīze. Realizējot triju pētāmo operētājsistēmu darbības novērtējuma testpiemēru, apkopoti brīvprātīgo indivīdu viedokļi un testpiemēru realizācijas rezultāti. Aplūkoti un analizēti būtiskākie faktori, kas ietekmē operētājsistēmu izvēli – saskarnes uztveramība, instalācijas iespējas un sarežģītība, operētājsistēmu pieejamība izmaksu ziņā. Raksturoti respondentu viedokļi par studiju laikā iegūtām zināšanām operētājsistēmu vidē un zināšanu lietderību turpmākā darbā ar datorizētām ierīcēm. Darba rezultātā, pamatojoties uz veikto pētījumu, izstrādāts operētājsistēmu studiju kursu apguves mācību procesa pilnveides modelis. Atslēgas vārdi: operētājsistēmas, darba vide, saskarne, instalācija, programmatūra.
Atslēgas vārdi operētājsistēmas, darba vide, saskarne, instalācija, programmatūra.
Atslēgas vārdi angļu valodā operating systems, work environment, interface, installation, software.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 17:38:23