Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Populāru operētājsistēmu lietojamības analīze
Title in English Usability Analysis of Popular Operating Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Abstract Darba apjoms - 76. lpp., 4 tabulas, 19 attēli un 2 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt populāru operētajsistēmu lietojamības analīzi un izstrādāt operētājsistēmu studiju kursu apguves mācību procesa pilnveides modeli. Analizēts operētājsistēmu jēdziens un to nozīme datorizētu ierīču darbības nodrošināšanā. Balstoties uz zinātniskās literatūras un augstskolu piedāvātiem mācību materiālu avotiem, analizēti populārāko operētājsistēmu veidi – Windows, Linux un MacOS darbības principi, attīstības vēsture un apguves iespējas universitātēs, tehnikumos u.c. mācību iestādēs. Turpmākā darba ietvaros izvēlētas sekojošas operētājsistēmas padziļinātai analīzei – Windows 10, Linux Ubuntu, Mac High Sierra. Padziļināti analizētas Windows 10, Linux Ubuntu, Mac High Sierra operētājsistēmas. Raksturota katras operētājsistēmas popularitāte konkrētā segmentā (Windows 10 starp visām Windows sistēmām, Linux Ubuntu starp visām Linux sistēmām, MacOS High Sierra starp visām MacOS sistēmām). Raksturotas un analizētas pētāmo operētājsistēmu būtiskākās problēmas un to iespējamie risinājumi. Veikta respondentu anketēšanas datu analīze. Realizējot triju pētāmo operētājsistēmu darbības novērtējuma testpiemēru, apkopoti brīvprātīgo indivīdu viedokļi un testpiemēru realizācijas rezultāti. Aplūkoti un analizēti būtiskākie faktori, kas ietekmē operētājsistēmu izvēli – saskarnes uztveramība, instalācijas iespējas un sarežģītība, operētājsistēmu pieejamība izmaksu ziņā. Raksturoti respondentu viedokļi par studiju laikā iegūtām zināšanām operētājsistēmu vidē un zināšanu lietderību turpmākā darbā ar datorizētām ierīcēm. Darba rezultātā, pamatojoties uz veikto pētījumu, izstrādāts operētājsistēmu studiju kursu apguves mācību procesa pilnveides modelis. Atslēgas vārdi: operētājsistēmas, darba vide, saskarne, instalācija, programmatūra.
Keywords operētājsistēmas, darba vide, saskarne, instalācija, programmatūra.
Keywords in English operating systems, work environment, interface, installation, software.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.06.2020 17:38:23