Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba apstākļu ietekme uz nodarbinātajiem birojos un pasākumi to uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Impact of Worning Conditions on Employers in Offices and Measures to Improve them
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autors ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa neklātienes studente Ilze Viņķe, maģistra darba vadītāja ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta docents Jānis Bērziņš. Kvalifikācijas darba nosaukums - “Darba apstākļu ietekme uz nodarbinātajiem birojos un pasākumi to uzlabošanai”. Darba tēma ir aktuāla, jo ne vienmēr darba vides organizācija un darba apstākļu nodrošinājums pilda savas funkcijas, lai darba vietā nodrošinātu pieņemamus darba apstākļus. Lai noskaidrotu, iespējamās darba vides nepilnības (biroju tipa ēkās), mērķis ir identificēt darba vides riska radītās problēmas un noteikt pasākumus to uzlabošanai. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopoti normatīvie akti, kas nosaka darba vides risku uzraudzību un darba vides apstākļu minimālās prasības darba vietā, ka arī analizēta darba vides risku problēmu ietekmi uz darbinieku veselību. Darba analītiskajā daļā tiek veikta dažādu vecumu, biroju tipa ēku (kur ikdienā darbinieki veic darba pienākumus strādājot ar apmeklētāju plūsmu un bez apmeklētāju plūsmas) darbinieku anketēšana, attiecībā uz telpu mikroklimatu, apgaismojumu, darba telpas un darba vietas iekārtojumu, ergonomiskajām prasībām, darbu ar datoru, psiholoģiskajiem un emocionālajiem faktoriem darba vietā, kā arī teikt veikti izvelēto biroju, atsevišķu telpu, darba vides mērījumi. Savukārt darba praktiskajā daļā, izvēlētie biroji, tiek izpētīi padziļinātāk un analizēts darbinieku aptaujas anketas rezultātu pamatojums, kā arī tiek veikts katra biroja riska novērtējums, lai apkopotu iegūto informāciju un sniegt priekšlikumus par darba vides risku uzlabošanas pasākumiem darba vietā. Kvalifikācijas darbs sastāv no 89 lappusēm, 15 tabulām, 4 formulām, 45 attēliem un 3 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darba apstākļu ietekme uz nodarbinātajiem birojos un pasākumi to uzlabošanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of working conditions on employees in offices and measures for their improvement
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 16:12:14