Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba apstākļu ietekme uz nodarbinātajiem birojos un pasākumi to uzlabošanai
Title in English Impact of Worning Conditions on Employers in Offices and Measures to Improve them
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba autors ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa neklātienes studente Ilze Viņķe, maģistra darba vadītāja ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta docents Jānis Bērziņš. Kvalifikācijas darba nosaukums - “Darba apstākļu ietekme uz nodarbinātajiem birojos un pasākumi to uzlabošanai”. Darba tēma ir aktuāla, jo ne vienmēr darba vides organizācija un darba apstākļu nodrošinājums pilda savas funkcijas, lai darba vietā nodrošinātu pieņemamus darba apstākļus. Lai noskaidrotu, iespējamās darba vides nepilnības (biroju tipa ēkās), mērķis ir identificēt darba vides riska radītās problēmas un noteikt pasākumus to uzlabošanai. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopoti normatīvie akti, kas nosaka darba vides risku uzraudzību un darba vides apstākļu minimālās prasības darba vietā, ka arī analizēta darba vides risku problēmu ietekmi uz darbinieku veselību. Darba analītiskajā daļā tiek veikta dažādu vecumu, biroju tipa ēku (kur ikdienā darbinieki veic darba pienākumus strādājot ar apmeklētāju plūsmu un bez apmeklētāju plūsmas) darbinieku anketēšana, attiecībā uz telpu mikroklimatu, apgaismojumu, darba telpas un darba vietas iekārtojumu, ergonomiskajām prasībām, darbu ar datoru, psiholoģiskajiem un emocionālajiem faktoriem darba vietā, kā arī teikt veikti izvelēto biroju, atsevišķu telpu, darba vides mērījumi. Savukārt darba praktiskajā daļā, izvēlētie biroji, tiek izpētīi padziļinātāk un analizēts darbinieku aptaujas anketas rezultātu pamatojums, kā arī tiek veikts katra biroja riska novērtējums, lai apkopotu iegūto informāciju un sniegt priekšlikumus par darba vides risku uzlabošanas pasākumiem darba vietā. Kvalifikācijas darbs sastāv no 89 lappusēm, 15 tabulām, 4 formulām, 45 attēliem un 3 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 26 literatūras avoti.
Keywords Darba apstākļu ietekme uz nodarbinātajiem birojos un pasākumi to uzlabošanai
Keywords in English Impact of working conditions on employees in offices and measures for their improvement
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.06.2020 16:12:14