Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba vides risku novērtējums un pasākumi to uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Risk Assessment of the State Fire Safety Supervision Work Environment and Measures to Improve it
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Valentīna Urbāne
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba autors ir Inženiereknomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa neklātienes studente Agnese Viņķe, maģistra darba vadītāja ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta profesore Valentīna Urbāne. Kvalifikācijas darba nosaukums - “Valsts Ugunsdrošības uzraudzības darba vides riska novērtējums un pasākumi to uzlabošanai”. Maģistra darbā tiek pētīti Valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonas ikdienas darbā sastopamie darba vides riska faktori ar mērķi piedāvāt līdzekļus un preventīvos pasākumus darba drošības uzlabošanai. Teorētiskajā daļā maģistra darbā tiek pētīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba aizsardzības struktūra, apzināti pastāvošie darba vides riski un esošie līdzekļi risku samazināšanai. Analītiskajā daļā tiek pētīta Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba specifika un darba aizsardzības prasības uzraudzības pārraudzībā pakļautajos objektos. Praktiskajā daļā darba ietvaros tiek veikta Valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonu anketēšana ar mērķi apzināt pastāvošos darba vides riskus; veikta darba vides riska faktoru novērtēšana dažādās objektu grupās; tiek piedāvāti individuālie aizsardzības līdzekļi darba drošības uzlabošanai uz kā pamata izstrādāti nosacījumi to pielietošanai. Kvalifikācijas darbs sastāv no 103 lappusēm, 22 tabulas, 60 attēliem un 5 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Valsts Ugunsdrošības uzraudzības darba vides riska novērtējums un pasākumi to uzlabošanai
Atslēgas vārdi angļu valodā State Fire Safety Supervision Work Environment Risk Assessment and Measures for their Improvement
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2020 16:03:03