Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba vides risku novērtējums un pasākumi to uzlabošanai
Title in English Risk Assessment of the State Fire Safety Supervision Work Environment and Measures to Improve it
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba autors ir Inženiereknomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa neklātienes studente Agnese Viņķe, maģistra darba vadītāja ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta profesore Valentīna Urbāne. Kvalifikācijas darba nosaukums - “Valsts Ugunsdrošības uzraudzības darba vides riska novērtējums un pasākumi to uzlabošanai”. Maģistra darbā tiek pētīti Valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonas ikdienas darbā sastopamie darba vides riska faktori ar mērķi piedāvāt līdzekļus un preventīvos pasākumus darba drošības uzlabošanai. Teorētiskajā daļā maģistra darbā tiek pētīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba aizsardzības struktūra, apzināti pastāvošie darba vides riski un esošie līdzekļi risku samazināšanai. Analītiskajā daļā tiek pētīta Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba specifika un darba aizsardzības prasības uzraudzības pārraudzībā pakļautajos objektos. Praktiskajā daļā darba ietvaros tiek veikta Valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonu anketēšana ar mērķi apzināt pastāvošos darba vides riskus; veikta darba vides riska faktoru novērtēšana dažādās objektu grupās; tiek piedāvāti individuālie aizsardzības līdzekļi darba drošības uzlabošanai uz kā pamata izstrādāti nosacījumi to pielietošanai. Kvalifikācijas darbs sastāv no 103 lappusēm, 22 tabulas, 60 attēliem un 5 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Valsts Ugunsdrošības uzraudzības darba vides riska novērtējums un pasākumi to uzlabošanai
Keywords in English State Fire Safety Supervision Work Environment Risk Assessment and Measures for their Improvement
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.06.2020 16:03:03