Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Autoceļu dzīves cikla analīze” (“Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Roads Life Cycle” (“Reconstruction of Road V1162 Saldus – Kudras Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Armands Šimens, Laboratorijas tehniskais specialists, AS "Latvijas valsts meži"
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma ir “Autoceļu dzīves cikla analīze (Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve)”. Bakalaura darba daļā apskatīta autoceļu dzīves cikla analīze. Bakalaura darba mērķis ir, izmantojot pieejamo literatūru par dzīves cikla novērtēšanas metodiku, analizēt autoceļu dzīves ciklu un, balstoties uz analīzes rezultātiem, dot priekšlikumus autoceļu dzīves cikla analīzes procesa uzlabošanai. Darba pirmajā nodaļā pētīts dzīves cikla analīzes termins, konceptuālais ietvars, aprakstītas galvenās metodes komponenetes un būtiskākie ietekmējošie faktori, otrajā nodaļā iztirzāti dzīves cikla analīzes problemātiskie aspekti. Bakalaura darba daļas noslēgumā sniegti analīzes secinājumi un priekšlikumi tēmas sakarā. Inženierprojekta daļā izstrādāts būvprojekts “Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve”. Autoceļam izstrādāti trīs trases varianti, kuri salīdzināti, lai noskaidrotu vispiemērotāko risinājumu. Būvprojekts sevī iekļauj paskaidrojuma rakstu, aprēķinu daļu, tehnisko risinājumu aprakstu, būvapjomu sarakstu, tāmi, tehniskās specifikācijas, vides aizsardzības pasākumus un rasējumus. Bakalaura darba apjoms ir 176 lappuses, darbs satur 13 attēlus un 75 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 27 literatūras avoti, kas ir zinātniskā literatūra – publikācijas, publikāciju pārskati, atskaites, kā arī Latvijas Valsts standarti.
Atslēgas vārdi Autoceļu dzīves cikla analīze Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Roads Life Cycle Reconstruction of Road V1162 Saldus – Kudras Section
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2020 20:41:51