Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Autoceļu dzīves cikla analīze” (“Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve”)
Title in English “Analysis of Roads Life Cycle” (“Reconstruction of Road V1162 Saldus – Kudras Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Viktors Haritonovs
Reviewer Armands Šimens, Laboratorijas tehniskais specialists, AS "Latvijas valsts meži"
Abstract Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma ir “Autoceļu dzīves cikla analīze (Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve)”. Bakalaura darba daļā apskatīta autoceļu dzīves cikla analīze. Bakalaura darba mērķis ir, izmantojot pieejamo literatūru par dzīves cikla novērtēšanas metodiku, analizēt autoceļu dzīves ciklu un, balstoties uz analīzes rezultātiem, dot priekšlikumus autoceļu dzīves cikla analīzes procesa uzlabošanai. Darba pirmajā nodaļā pētīts dzīves cikla analīzes termins, konceptuālais ietvars, aprakstītas galvenās metodes komponenetes un būtiskākie ietekmējošie faktori, otrajā nodaļā iztirzāti dzīves cikla analīzes problemātiskie aspekti. Bakalaura darba daļas noslēgumā sniegti analīzes secinājumi un priekšlikumi tēmas sakarā. Inženierprojekta daļā izstrādāts būvprojekts “Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve”. Autoceļam izstrādāti trīs trases varianti, kuri salīdzināti, lai noskaidrotu vispiemērotāko risinājumu. Būvprojekts sevī iekļauj paskaidrojuma rakstu, aprēķinu daļu, tehnisko risinājumu aprakstu, būvapjomu sarakstu, tāmi, tehniskās specifikācijas, vides aizsardzības pasākumus un rasējumus. Bakalaura darba apjoms ir 176 lappuses, darbs satur 13 attēlus un 75 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 27 literatūras avoti, kas ir zinātniskā literatūra – publikācijas, publikāciju pārskati, atskaites, kā arī Latvijas Valsts standarti.
Keywords Autoceļu dzīves cikla analīze Autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posma pārbūve
Keywords in English Analysis of Roads Life Cycle Reconstruction of Road V1162 Saldus – Kudras Section
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.06.2020 20:41:51