Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Risku klasifikācija spējās programmatūras izstrādes projektos
Nosaukums angļu valodā Risk Classification in Agile Software Development Projects
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents SIA „Accenture Latvijas Filiāle” SAP tehniskās nodaļas vadītājs, Dr. sc. ing. Vladimirs Ņikuļšins
Anotācija Līdz šim nav izdomāta programmatūras izstrādes metode, kurai nebūtu trūkumu vai nepilnību projektu īstenošanā, tādēļ darba autors izvēlas tēmu “Risku klasifikācija spējās programmatūras izstrādes projektos”. Šajā darbā tiek teorētiski analizēta spējā (angl. agile) programmatūras izstrāde un piecas dažādas tās metodes: Scrum, Kanban, Lean, ekstrēmā programmatūras izstrāde (angl. Extreme Programming (XP)) un raksturiezīmju virzīta izstrāde (angl. Feature Driven Development (FDD)), balstoties pēc aptaujas rezultātiem par to izmantošanas popularitāti programmatūras izstrādes uzņēmumos. Šis pētījums tika izstrādāts, lai uzņēmumiem, kuri izmanto kādu no spējās izstrādes metodēm, būtu vieglāk paredzēt iespējamos riskus un tikt galā ar to radītajām sekām. Darba mērķis ir, balstoties uz spējā programmatūras analīzi un iegūtajiem aptaujas datiem, noteikt un klasificēt riskus spējās programmatūras izstrādes metodēs un ar tām saistītos projektos. Lai iegūtu sagaidāmo rezultātu, autors darbā veic gan teorētisku metožu aprakstu, gan praktisku anketēšanu dažādos programmatūras izstrādes uzņēmumos. No iegūtajiem anketas datiem tiek veikta risku klasifikācija pēc dažādiem faktoriem, jo dažādos projektos mainās augstākās un zemākās prioritātes un vajadzības. Līdz ar to, iegūtos pētījuma rezultātus var pielietot dažādās projektu izstrādes jomās, mainot secību prioritāšu faktoriem. Visas bakalaura darbā iekļautās nodaļas tiek aprakstītas izmantojot plašu klāstu ar literatūras avotiem un autora iegūtās zināšanas darba izpildes procesā un pirms tā. Dokumentā ir iekļautas 59 lappuses, 13 attēli, 10 tabulas un 39 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Spējā programmatūras izstrāde, Risku klasifikācija, Kanban, Scrum, Riski, Programmatūras izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile development, Risk Classification, Kanban, Scrum, Risks, Software development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2020 15:51:54