Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Risku klasifikācija spējās programmatūras izstrādes projektos
Title in English Risk Classification in Agile Software Development Projects
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Oksana Ņikiforova
Reviewer SIA „Accenture Latvijas Filiāle” SAP tehniskās nodaļas vadītājs, Dr. sc. ing. Vladimirs Ņikuļšins
Abstract Līdz šim nav izdomāta programmatūras izstrādes metode, kurai nebūtu trūkumu vai nepilnību projektu īstenošanā, tādēļ darba autors izvēlas tēmu “Risku klasifikācija spējās programmatūras izstrādes projektos”. Šajā darbā tiek teorētiski analizēta spējā (angl. agile) programmatūras izstrāde un piecas dažādas tās metodes: Scrum, Kanban, Lean, ekstrēmā programmatūras izstrāde (angl. Extreme Programming (XP)) un raksturiezīmju virzīta izstrāde (angl. Feature Driven Development (FDD)), balstoties pēc aptaujas rezultātiem par to izmantošanas popularitāti programmatūras izstrādes uzņēmumos. Šis pētījums tika izstrādāts, lai uzņēmumiem, kuri izmanto kādu no spējās izstrādes metodēm, būtu vieglāk paredzēt iespējamos riskus un tikt galā ar to radītajām sekām. Darba mērķis ir, balstoties uz spējā programmatūras analīzi un iegūtajiem aptaujas datiem, noteikt un klasificēt riskus spējās programmatūras izstrādes metodēs un ar tām saistītos projektos. Lai iegūtu sagaidāmo rezultātu, autors darbā veic gan teorētisku metožu aprakstu, gan praktisku anketēšanu dažādos programmatūras izstrādes uzņēmumos. No iegūtajiem anketas datiem tiek veikta risku klasifikācija pēc dažādiem faktoriem, jo dažādos projektos mainās augstākās un zemākās prioritātes un vajadzības. Līdz ar to, iegūtos pētījuma rezultātus var pielietot dažādās projektu izstrādes jomās, mainot secību prioritāšu faktoriem. Visas bakalaura darbā iekļautās nodaļas tiek aprakstītas izmantojot plašu klāstu ar literatūras avotiem un autora iegūtās zināšanas darba izpildes procesā un pirms tā. Dokumentā ir iekļautas 59 lappuses, 13 attēli, 10 tabulas un 39 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Spējā programmatūras izstrāde, Risku klasifikācija, Kanban, Scrum, Riski, Programmatūras izstrāde
Keywords in English Agile development, Risk Classification, Kanban, Scrum, Risks, Software development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.06.2020 15:51:54