Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „ES kompetenču modeļa integrācijas uz muitnieka profesijas standarta izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Integration of the European Union Competence Model into of a Professional Customs Officer”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas salīdzināšana ES valstīs”. Darbs ir latviešu valodā. Darba autore - Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Viktorija Kanuņņikova. Izstrādātais darbs sastāv no 87 lapaspusēm, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 24 attēliem, 18 tabulām, 4 formulām. Pētījuma metodes: informācijas vākšanas un analīzes metode; salīdzināšanas metode; indukcijas metode; monogrāfiskā metode; kvantitatīvās statistiskās analīzes metodes. Darba mērķis ir veikt iedzīvotāja ienākuma nodokļa un tā atvieglojumu izpēti un izstrādāt iespējamos papildus atvieglojumus Latvijā, balstoties uz citu valstu piemēriem. Darba hipotēze: Ieviešot jaunus atvieglojumus, idejas par kuriem var aizņemties no citu valstu piemēra, var gūt pozitīvu ietekmi uz Latvijas gan demogrāfisko stāvokli, gan ekonomisko. Plašs un aicinošs atvieglojumu klāsts pieaicina kā darba spēku emigrantus, gan samazina ēnu ekonomiku. Darba pirmajā daļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijas nodokļu sistēmā” ir aprakstīts Latvijas budžeta sistēmas raksturojums, Latvijas Ienākuma nodokļu sistēma, kā arī aprakstīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Otrajā daļā „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa raksturojums Eiropas valstīs” ir sniegta informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm un tā atvieglojumu piemērojumiem Igaunijā, Maltā, Spānijā. Trešajā daļā „Eiropas valstu atvieglojumu piemērošanas prakses pielietojums Latvijā” ir aprakstīta Igaunijas, Maltas, Spānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju un atvieglojumu pielietošana Latvijā. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi IIN, nodoklis, atvieglojums, valsts.
Atslēgas vārdi angļu valodā PIT, tax, relief, state.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2020 10:36:55