Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „ES kompetenču modeļa integrācijas uz muitnieka profesijas standarta izvērtējums”
Title in English “Evaluation of Integration of the European Union Competence Model into of a Professional Customs Officer”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas salīdzināšana ES valstīs”. Darbs ir latviešu valodā. Darba autore - Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Viktorija Kanuņņikova. Izstrādātais darbs sastāv no 87 lapaspusēm, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 24 attēliem, 18 tabulām, 4 formulām. Pētījuma metodes: informācijas vākšanas un analīzes metode; salīdzināšanas metode; indukcijas metode; monogrāfiskā metode; kvantitatīvās statistiskās analīzes metodes. Darba mērķis ir veikt iedzīvotāja ienākuma nodokļa un tā atvieglojumu izpēti un izstrādāt iespējamos papildus atvieglojumus Latvijā, balstoties uz citu valstu piemēriem. Darba hipotēze: Ieviešot jaunus atvieglojumus, idejas par kuriem var aizņemties no citu valstu piemēra, var gūt pozitīvu ietekmi uz Latvijas gan demogrāfisko stāvokli, gan ekonomisko. Plašs un aicinošs atvieglojumu klāsts pieaicina kā darba spēku emigrantus, gan samazina ēnu ekonomiku. Darba pirmajā daļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijas nodokļu sistēmā” ir aprakstīts Latvijas budžeta sistēmas raksturojums, Latvijas Ienākuma nodokļu sistēma, kā arī aprakstīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Otrajā daļā „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa raksturojums Eiropas valstīs” ir sniegta informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm un tā atvieglojumu piemērojumiem Igaunijā, Maltā, Spānijā. Trešajā daļā „Eiropas valstu atvieglojumu piemērošanas prakses pielietojums Latvijā” ir aprakstīta Igaunijas, Maltas, Spānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju un atvieglojumu pielietošana Latvijā. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Keywords IIN, nodoklis, atvieglojums, valsts.
Keywords in English PIT, tax, relief, state.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.06.2020 10:36:55