Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļu plaisas samazināšanas metodika būvniecības nozarē”
Nosaukums angļu valodā “Methodology for Reducing Personal Income Tax Gap in the Construction Sector”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Valentīna Andrējeva VAS „Latvijas Gaisa Satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Latvijā pēdējos gados ir īstenoti dažādi jauni “aplokšņu” algas un ēnu ekonomiku mazinoši pasākumi, tostarp elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešana un starp Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību un darba devējiem (313 būvkomersantiem) 2019.gada 3.novembrī noslēgtā ģenerālvienošanos būvniecības nozarē, kas ir vērtējami kā ļoti vērtīgi jauninājumi. Šie jauninājumi ir spēkā salīdzinoši nesen un vēl nevar spriest par to efektivitāti pilnā apmērā, tomēr pastāv aspekti, kas var apgrūtināt, piemēram, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pilnvērtīgu izmantošanu. Turklāt, esošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma neveicina to iedzīvotāju slāņu, kas saņem zemāka līmeņa atalgojumu, labklājību, kas ir viens no “aplokšņu” algu iemesliem. (OECD, 2019) Līdz ar to pastāv nepieciešamība pēc uzlabojumiem tieši elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas piemērošanā atkarībā no būvdarbiem, kā arī ieteikumiem, kā mazināt ienākumu nevienlīdzību. Maģistra darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisas samazināšanas metodika būvniecības nozarē”, un tā mērķis ir analizēt esošo pilnveidot esošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību būvniecības nozarē un sniegt metodiskus norādījumus tās pilnveidošanai, kas mazinātu “aplokšņu” algu izplatību. Pētījuma objekts – “aplokšņu algas” būvniecības nozarē Latvijā. Pētījuma priekšmets – iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas īpatnības būvniecības nozarē. Darba ietvaros tika izpētīts ēnu ekonomiska un “aplokšņu algu” jēdzieni, iedzīvotāju ienākuma nodokli regulējoši tiesību akti, analizēta ārvalstu pieredze “aplokšņu algu” identificēšanā un rekomendācijas to mazināšanai, identificēti ietekmējošie faktori, riski un apdraudējumi. Balstoties uz izpētīto pieredzi, tika piedāvāti risinājumi “aplokšņu” algu mazināšanai būvniecības nozarē, no kuriem atsevišķi ir piemērojami tautsaimniecībā kopumā. Darba apjoms 71 lappuse, 17 attēli, 4 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi "Aplokšņu" algas, ēnu ekonomika, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EDLUS, Ģenerālvienošanās, būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Envelope wages, shadow economy, personal income tax, General Agreement, construction, EDLUS
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2020 10:26:46