Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļu plaisas samazināšanas metodika būvniecības nozarē”
Title in English “Methodology for Reducing Personal Income Tax Gap in the Construction Sector”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Valentīna Andrējeva VAS „Latvijas Gaisa Satiksmes” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Latvijā pēdējos gados ir īstenoti dažādi jauni “aplokšņu” algas un ēnu ekonomiku mazinoši pasākumi, tostarp elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešana un starp Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību un darba devējiem (313 būvkomersantiem) 2019.gada 3.novembrī noslēgtā ģenerālvienošanos būvniecības nozarē, kas ir vērtējami kā ļoti vērtīgi jauninājumi. Šie jauninājumi ir spēkā salīdzinoši nesen un vēl nevar spriest par to efektivitāti pilnā apmērā, tomēr pastāv aspekti, kas var apgrūtināt, piemēram, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pilnvērtīgu izmantošanu. Turklāt, esošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma neveicina to iedzīvotāju slāņu, kas saņem zemāka līmeņa atalgojumu, labklājību, kas ir viens no “aplokšņu” algu iemesliem. (OECD, 2019) Līdz ar to pastāv nepieciešamība pēc uzlabojumiem tieši elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas piemērošanā atkarībā no būvdarbiem, kā arī ieteikumiem, kā mazināt ienākumu nevienlīdzību. Maģistra darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisas samazināšanas metodika būvniecības nozarē”, un tā mērķis ir analizēt esošo pilnveidot esošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību būvniecības nozarē un sniegt metodiskus norādījumus tās pilnveidošanai, kas mazinātu “aplokšņu” algu izplatību. Pētījuma objekts – “aplokšņu algas” būvniecības nozarē Latvijā. Pētījuma priekšmets – iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas īpatnības būvniecības nozarē. Darba ietvaros tika izpētīts ēnu ekonomiska un “aplokšņu algu” jēdzieni, iedzīvotāju ienākuma nodokli regulējoši tiesību akti, analizēta ārvalstu pieredze “aplokšņu algu” identificēšanā un rekomendācijas to mazināšanai, identificēti ietekmējošie faktori, riski un apdraudējumi. Balstoties uz izpētīto pieredzi, tika piedāvāti risinājumi “aplokšņu” algu mazināšanai būvniecības nozarē, no kuriem atsevišķi ir piemērojami tautsaimniecībā kopumā. Darba apjoms 71 lappuse, 17 attēli, 4 tabulas un 1 pielikums.
Keywords "Aplokšņu" algas, ēnu ekonomika, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EDLUS, Ģenerālvienošanās, būvniecība
Keywords in English Envelope wages, shadow economy, personal income tax, General Agreement, construction, EDLUS
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.06.2020 10:26:46