Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Betona rukuma īpašību izpēte ” (“Platones tilta projekts Jelgavā”)
Nosaukums angļu valodā “Research of Concrete Shrinkage Properties” (“Design of Platone Bridge in Jelgava”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Anotācija Bakalaura darbam ir divas daļas: bakalaura darba daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura daļas tēma ir “Betona rukuma īpašību izpēte”. Darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus betona rukuma samazināšanai veicot betona rukuma ietekmējošo faktoru izpēti un analīzi. Darbā ir paskaidrots, kā veidojas betona rukums. Apskatīti betona rukuma veidi un to ietekmējošie faktori. Tiek izveidoti eksperimentālā betona paraugi, kur tiek apskatīts, kā mainoties betona sastāvam, mainās tā rukuma daudzums. Bakalaura darba beigās tiek izteikti priekšlikumi betona rukuma samazināšanai. Inženierprojekta daļa ietver sevī Platones tilta projektu Jelgavā. Darba mērķis ir piedāvāt drošu, ekonomisku tilta konstrukciju, kas nodrošinātu efektīvu autotransporta kustību pa Eiropas (E77) un Valsts galveno autoceļu (A8). Projekta ietvaros tiek izstrādāti trīs tiltu varianti un tiek veikts tehniski-ekonomiskais salīdzinājums. Visatbilstošākais variants ir trīs laidumu dzelzsbetona siju tilts. Tilta kopējais garums 42,5 m, brauktuves platums 15 m un ietves katrā pusē attiecīgi 1,5 un 2,5m platumā. Kopējais darba apjoms ir 134 lpp., 24 tabulas, 50 attēli un pielikumi, kuros ietilpst bakalaura daļas 4 pielikumi, tilta būvniecības kalendārais grafiks un 11 rasējumi. Izmantotās literatūras apjoms – 22 avoti.
Atslēgas vārdi Betons, rukums, žūšanas rukums, tilts, dzelzsbetona siju tilts
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete, shrinkage, drying shrinkage, bridge, reinforced concrete beam bridge
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 21:59:08