Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Betona rukuma īpašību izpēte ” (“Platones tilta projekts Jelgavā”)
Title in English “Research of Concrete Shrinkage Properties” (“Design of Platone Bridge in Jelgava”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Abstract Bakalaura darbam ir divas daļas: bakalaura darba daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura daļas tēma ir “Betona rukuma īpašību izpēte”. Darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus betona rukuma samazināšanai veicot betona rukuma ietekmējošo faktoru izpēti un analīzi. Darbā ir paskaidrots, kā veidojas betona rukums. Apskatīti betona rukuma veidi un to ietekmējošie faktori. Tiek izveidoti eksperimentālā betona paraugi, kur tiek apskatīts, kā mainoties betona sastāvam, mainās tā rukuma daudzums. Bakalaura darba beigās tiek izteikti priekšlikumi betona rukuma samazināšanai. Inženierprojekta daļa ietver sevī Platones tilta projektu Jelgavā. Darba mērķis ir piedāvāt drošu, ekonomisku tilta konstrukciju, kas nodrošinātu efektīvu autotransporta kustību pa Eiropas (E77) un Valsts galveno autoceļu (A8). Projekta ietvaros tiek izstrādāti trīs tiltu varianti un tiek veikts tehniski-ekonomiskais salīdzinājums. Visatbilstošākais variants ir trīs laidumu dzelzsbetona siju tilts. Tilta kopējais garums 42,5 m, brauktuves platums 15 m un ietves katrā pusē attiecīgi 1,5 un 2,5m platumā. Kopējais darba apjoms ir 134 lpp., 24 tabulas, 50 attēli un pielikumi, kuros ietilpst bakalaura daļas 4 pielikumi, tilta būvniecības kalendārais grafiks un 11 rasējumi. Izmantotās literatūras apjoms – 22 avoti.
Keywords Betons, rukums, žūšanas rukums, tilts, dzelzsbetona siju tilts
Keywords in English Concrete, shrinkage, drying shrinkage, bridge, reinforced concrete beam bridge
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 02.06.2020 21:59:08