Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ergonomisko un fizikālo darba vides risku samazināšana autotransporta uzņēmumā nodarbinātajiem autovadītājiem, kuri piedalās kravu iekraušanas un izkraušanas procesā
Nosaukums angļu valodā Reduction of Ergonomic and Physical Risks to the Working Environment for Drivers Employed in a Road Transport Undertaking Participating in the Loading and Unloading of Goods
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārsts
Anotācija Ergonomisko un fizikālo darba vides risku samazināšana autotransporta uzņēmumā nodarbināta-jiem autovadītājiem, kuri piedalās kravu iekraušanas un izkraušanas procesā. Maģistra darba autors: Kristaps Šterns. Darba zinātniskais vadītājs: Arodārsts, Mg. darba aizsardzībā Ineta Tērauda. Darbs izklāstīts uz 87 lapām, ietver 28 attēlus, 33 tabulas, 1 pielikumu, 39 informatīvos avotus. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta autotransporta noza-re un tās attīstība Latvijā. Apskatīti nozari reglamentējošie normatīvie dokumenti. Raksturoti bū-tiskākie darba vides faktori un biežāk sastopamās arodsaslimšanas autovadītāja darbā. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās ergonomisko risku noteikšanas metodes un paņēmieni. Trešajā daļā anali-zēti iegūto aprēķinu un aptaujas datu apkopošanas rezultāti un veikta rezultātu analīze. Ceturtajā daļā izstrādāti preventīvie darba aizsardzības pasākumi. Maģistra darbā autors ir izstrādājis prak-tiskās rekomendācijas darba devējam un darbiniekiem. Secināts, ka ergonomiskie un fizikālie dar-ba vides riska faktori negatīvi ietekmē autovadītāju veselību. Atslēgvārdi: kravas automašīnu va-dītājs, ergonomiskie riski, fizikālie riski, preventīvie pasākumi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi risku samazināšana, autovadītāji, ergonomiskie, fizikālie, iekraušana, izkraušana
Atslēgas vārdi angļu valodā risk reduction, drivers, ergonomic, physical, loading, uploading
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2020 11:34:48