Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ergonomisko un fizikālo darba vides risku samazināšana autotransporta uzņēmumā nodarbinātajiem autovadītājiem, kuri piedalās kravu iekraušanas un izkraušanas procesā
Title in English Reduction of Ergonomic and Physical Risks to the Working Environment for Drivers Employed in a Road Transport Undertaking Participating in the Loading and Unloading of Goods
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Reviewer Inese Kamergrauze, arodslimību ārsts
Abstract Ergonomisko un fizikālo darba vides risku samazināšana autotransporta uzņēmumā nodarbināta-jiem autovadītājiem, kuri piedalās kravu iekraušanas un izkraušanas procesā. Maģistra darba autors: Kristaps Šterns. Darba zinātniskais vadītājs: Arodārsts, Mg. darba aizsardzībā Ineta Tērauda. Darbs izklāstīts uz 87 lapām, ietver 28 attēlus, 33 tabulas, 1 pielikumu, 39 informatīvos avotus. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta autotransporta noza-re un tās attīstība Latvijā. Apskatīti nozari reglamentējošie normatīvie dokumenti. Raksturoti bū-tiskākie darba vides faktori un biežāk sastopamās arodsaslimšanas autovadītāja darbā. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās ergonomisko risku noteikšanas metodes un paņēmieni. Trešajā daļā anali-zēti iegūto aprēķinu un aptaujas datu apkopošanas rezultāti un veikta rezultātu analīze. Ceturtajā daļā izstrādāti preventīvie darba aizsardzības pasākumi. Maģistra darbā autors ir izstrādājis prak-tiskās rekomendācijas darba devējam un darbiniekiem. Secināts, ka ergonomiskie un fizikālie dar-ba vides riska faktori negatīvi ietekmē autovadītāju veselību. Atslēgvārdi: kravas automašīnu va-dītājs, ergonomiskie riski, fizikālie riski, preventīvie pasākumi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords risku samazināšana, autovadītāji, ergonomiskie, fizikālie, iekraušana, izkraušana
Keywords in English risk reduction, drivers, ergonomic, physical, loading, uploading
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 02.06.2020 11:34:48