Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Stresa vadīšanas modelis uzņēmējiem
Nosaukums angļu valodā Development of model for entrepreneurial stress management
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Docents Kristīne Fedotova
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Brijula Tammineedi Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Docente, Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Stresa vadīšanas modelis uzņēmējiem Noslēguma darbs rakstīts Angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 6 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 177 angļu, 1 holandiešu valodā un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: teorētiskā daļa ietver literatūras analīzes apkopojumu par stresa un uzņēmējdarbības jēdzieniem, uzņēmēju profesionālā stresa būtību un šo stresu raksturojošajiem elementiem. Šajā daļā sniegts padziļināts skaidrojums par uzņēmēju profesionālo stresu un to raksturojošajiem elementiem. Otrajā daļā ir aprakstīta pētījuma metodoloģija. Šajā daļā apskatītas pētījuma metodoloģijas galvenās jomas kā pētījumu metode, pētījuma dizains, datu iegūšana un datu analīze. Trešajā daļā veikts empīriskais pētījums. Tālāk šajā daļā ir aprakstīts iegūtais visaptverošais uzņēmēju profesionālā stresa modelis, sniegta respondentu atbilžu analīze par uzņēmēju profesionālā stresa cikla kategorijām, kā arī paskaidrota pētījuma novitāte un praktiskais pielietojums. Šajā daļā ir izstrādāts jauns uzņēmēju profesionālā stresa cikla modelis, kas ir noderīgs uzņēmēju profesionālā stresa līmeņa analīzei un vadīšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Brijula Tammineedi. (2020) Stresa vadīšanas modelis uzņēmējiem Maģistra darbs/ Brijula Tammineedi, Iveta Ozoliņa-Ozola.Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 96lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmēja stress, stresa modelis, stresa raksturlielumi, stresa cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneur stress, Stress model, Stress characteristics, Stress cycle
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2020 22:14:48