Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Stresa vadīšanas modelis uzņēmējiem
Title in English Development of model for entrepreneurial stress management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Docents Kristīne Fedotova
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Brijula Tammineedi Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Docente, Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Stresa vadīšanas modelis uzņēmējiem Noslēguma darbs rakstīts Angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 6 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 177 angļu, 1 holandiešu valodā un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: teorētiskā daļa ietver literatūras analīzes apkopojumu par stresa un uzņēmējdarbības jēdzieniem, uzņēmēju profesionālā stresa būtību un šo stresu raksturojošajiem elementiem. Šajā daļā sniegts padziļināts skaidrojums par uzņēmēju profesionālo stresu un to raksturojošajiem elementiem. Otrajā daļā ir aprakstīta pētījuma metodoloģija. Šajā daļā apskatītas pētījuma metodoloģijas galvenās jomas kā pētījumu metode, pētījuma dizains, datu iegūšana un datu analīze. Trešajā daļā veikts empīriskais pētījums. Tālāk šajā daļā ir aprakstīts iegūtais visaptverošais uzņēmēju profesionālā stresa modelis, sniegta respondentu atbilžu analīze par uzņēmēju profesionālā stresa cikla kategorijām, kā arī paskaidrota pētījuma novitāte un praktiskais pielietojums. Šajā daļā ir izstrādāts jauns uzņēmēju profesionālā stresa cikla modelis, kas ir noderīgs uzņēmēju profesionālā stresa līmeņa analīzei un vadīšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Brijula Tammineedi. (2020) Stresa vadīšanas modelis uzņēmējiem Maģistra darbs/ Brijula Tammineedi, Iveta Ozoliņa-Ozola.Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 96lpp.
Keywords Uzņēmēja stress, stresa modelis, stresa raksturlielumi, stresa cikls
Keywords in English Entrepreneur stress, Stress model, Stress characteristics, Stress cycle
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 01.06.2020 22:14:48