Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Zināšanu vadīšanas problēmas un risinājumi heterogēnā organizācijā
Nosaukums angļu valodā Knowledge Management Problems and Solutions in Diverse Organization
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Doc. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Darba mērķis ir veikt empīrisku pētījumu par faktoriem, kas ietekmē zināšanu vadīšanu starptautiskos uzņēmumos, kā arī apkopot, apstrādāt un veikt secinājumus par kvantitatīvi veikta pētījuma rezultātiem, lai sniegtu ieteikumus un pieņēmumus, uzlabotai zināšanu vadīšanu internacionālās organizācijās. Literatūras apskatā apkopota informācija, kas atrodama zinātniskajos rakstos, par zināšanu vadīšanas praksēm organizācijās, kā arī par faktoriem, kas definē daudzveidīgu darba vidi. No iegūtas informācijas izvirzīti pieņēmumi par to kā daudzveidības faktori un zināšanu vadīšanas prakses ietekmē zināšanu nodošanu kompānijā. Metodiskajā daļā attēlota literatūras meklēšanas metodoloģija un izveidota aptauja, kas balstās uz izvirzītajiem pieņēmumiem. Aptauja izsūtīta internacionālā kompānijā, lai noskaidrotu darbinieku attieksmi zināšanu nodošanai darba vidē. Empīriskajā daļā apkopoti secinājumi par aptaujā iegūtajiem rezultātiem un sniegti priekšlikumi komandu vadītājiem, lai uzlabotu viņu darbinieku vēlmi dalīties ar savām zināšanām un prasmēm. Pētījumā secināts, ka zināšanu nodošanu kompānijā ietekmē darbinieku daudzveidība (vecums un valodas zināšanas), tam kādas attiecības tiek veidotas un uzturētas darbinieku starpā, kā arī komandas vadītāja lietotajām praksēm, lai uzturētu komandas iekšējo klimatu. Kompānijai par savu mērķi jāizvirza darbinieku iekļaušanas politika neatkarīgi no darbinieka raksturojošiem faktoriem.
Atslēgas vārdi Zināšanu vadīšana, Heterogēna organizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Knowledge Management, Diverse Organization
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2020 19:55:19