Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Zināšanu vadīšanas problēmas un risinājumi heterogēnā organizācijā
Title in English Knowledge Management Problems and Solutions in Diverse Organization
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Doc. Vladimirs Šatrevičs
Abstract Darba mērķis ir veikt empīrisku pētījumu par faktoriem, kas ietekmē zināšanu vadīšanu starptautiskos uzņēmumos, kā arī apkopot, apstrādāt un veikt secinājumus par kvantitatīvi veikta pētījuma rezultātiem, lai sniegtu ieteikumus un pieņēmumus, uzlabotai zināšanu vadīšanu internacionālās organizācijās. Literatūras apskatā apkopota informācija, kas atrodama zinātniskajos rakstos, par zināšanu vadīšanas praksēm organizācijās, kā arī par faktoriem, kas definē daudzveidīgu darba vidi. No iegūtas informācijas izvirzīti pieņēmumi par to kā daudzveidības faktori un zināšanu vadīšanas prakses ietekmē zināšanu nodošanu kompānijā. Metodiskajā daļā attēlota literatūras meklēšanas metodoloģija un izveidota aptauja, kas balstās uz izvirzītajiem pieņēmumiem. Aptauja izsūtīta internacionālā kompānijā, lai noskaidrotu darbinieku attieksmi zināšanu nodošanai darba vidē. Empīriskajā daļā apkopoti secinājumi par aptaujā iegūtajiem rezultātiem un sniegti priekšlikumi komandu vadītājiem, lai uzlabotu viņu darbinieku vēlmi dalīties ar savām zināšanām un prasmēm. Pētījumā secināts, ka zināšanu nodošanu kompānijā ietekmē darbinieku daudzveidība (vecums un valodas zināšanas), tam kādas attiecības tiek veidotas un uzturētas darbinieku starpā, kā arī komandas vadītāja lietotajām praksēm, lai uzturētu komandas iekšējo klimatu. Kompānijai par savu mērķi jāizvirza darbinieku iekļaušanas politika neatkarīgi no darbinieka raksturojošiem faktoriem.
Keywords Zināšanu vadīšana, Heterogēna organizācija
Keywords in English Knowledge Management, Diverse Organization
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 01.06.2020 19:55:19