Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Elektrisko transportlīdzekļu tirgus attīstības scenāriju izstrāde un novērtēšana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development and Assessment of the scenarios for the growth of the Electric Vehicle market in Latvia
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Profesors Tatjana Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Rasulbek Murodov Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore p.i, Dr.oec. Irina Voronova Maģistra darba temats: Elektrisko transportlīdzekļu tirgus attīstības scenāriju izstrāde un novērtēšana Latvijā Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā ir iekļauti 31 attēli, 10 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 84 avoti angļu un 8 avoti krievu valodā, Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Globālās varas iestādes kopā ar vadošajām pasaules organizācijām cenšas cīnīties pret klimata pārmaiņām, ieviešot jaunus likumus un pastiprinot noteikumus attiecībā uz CO2 emisiju. Tādējādi nozares izstrādā inovācijas, lai pielāgotos izmaiņām un uzlabotu ekonomikas nākotni. Eiropas Savienība paziņoja par stingrāku CO2 emisiju mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam, lai samazinātu CO2 emisijas par 37,5 procentiem no 2021. līdz 2030. gadam. Elektrisko transportlīdzekļu izcelsme ir XIX gadsimta sākumā, tomēr mūsdienās tiem ir tikai 2% no pasaules autobūves nozares. Pētījuma mērķis ir identificēt faktorus, kas ietekmē elektrisko transportlīdzekļu ieviešanu, un, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, izveidot šī tirgus segmenta nākotnes attīstības scenārijus. Veiktie pētījumi sniedz informāciju par pasaules elektrisko transportlīdzekļu tirgus segmentu, nosakot tā lielumu, tirgus daļu un nākotnes tendences. Autore ir novērtējusi un noskaidrojusi vides, tehniskos un sociāli ekonomiskos faktorus kā būtiskus segmenta izaugsmes veicināšanā un sniegusi priekšstatu par scenāriju metodi un to ietekmi globālā mērogā. Aptaujas un ekspertu novērtējuma metodes tika izmantotas, lai novērtētu faktorus un identificētu Latvijas patērētāju attiecības ar Elektrisko transportlīdzekli, kas papildina Latvijas elektrisko transportlīdzekļu tirgus novērtējumu. Izmantojot AHP metodi, faktoru un to ietekmes novērtējums deva pamatu trīs scenāriju izstrādei par elektrisko transportlīdzekļu tirgus izaugsmes veicināšanu Latvijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Murodov R. (2020). Elektrisko transportlīdzekļu tirgus attīstības scenāriju izstrāde un novērtēšana Latvijā. Maģistra darbs /R. Murodov, I. Voronova. - Rīga: RTU, UIVI IUV maģistra akadēmiskā studija programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. 81 lpp.
Atslēgas vārdi Elektrisko transportlīdzekļu tirgus, scenāriji, anketas, AHP
Atslēgas vārdi angļu valodā Electric vehicle market, scenarios, questionnaire, AHP
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2020 13:53:36