Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Elektrisko transportlīdzekļu tirgus attīstības scenāriju izstrāde un novērtēšana Latvijā
Title in English Development and Assessment of the scenarios for the growth of the Electric Vehicle market in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Profesors Tatjana Tambovceva
Abstract Noslēguma darba autors: Rasulbek Murodov Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore p.i, Dr.oec. Irina Voronova Maģistra darba temats: Elektrisko transportlīdzekļu tirgus attīstības scenāriju izstrāde un novērtēšana Latvijā Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā ir iekļauti 31 attēli, 10 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 84 avoti angļu un 8 avoti krievu valodā, Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Globālās varas iestādes kopā ar vadošajām pasaules organizācijām cenšas cīnīties pret klimata pārmaiņām, ieviešot jaunus likumus un pastiprinot noteikumus attiecībā uz CO2 emisiju. Tādējādi nozares izstrādā inovācijas, lai pielāgotos izmaiņām un uzlabotu ekonomikas nākotni. Eiropas Savienība paziņoja par stingrāku CO2 emisiju mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam, lai samazinātu CO2 emisijas par 37,5 procentiem no 2021. līdz 2030. gadam. Elektrisko transportlīdzekļu izcelsme ir XIX gadsimta sākumā, tomēr mūsdienās tiem ir tikai 2% no pasaules autobūves nozares. Pētījuma mērķis ir identificēt faktorus, kas ietekmē elektrisko transportlīdzekļu ieviešanu, un, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, izveidot šī tirgus segmenta nākotnes attīstības scenārijus. Veiktie pētījumi sniedz informāciju par pasaules elektrisko transportlīdzekļu tirgus segmentu, nosakot tā lielumu, tirgus daļu un nākotnes tendences. Autore ir novērtējusi un noskaidrojusi vides, tehniskos un sociāli ekonomiskos faktorus kā būtiskus segmenta izaugsmes veicināšanā un sniegusi priekšstatu par scenāriju metodi un to ietekmi globālā mērogā. Aptaujas un ekspertu novērtējuma metodes tika izmantotas, lai novērtētu faktorus un identificētu Latvijas patērētāju attiecības ar Elektrisko transportlīdzekli, kas papildina Latvijas elektrisko transportlīdzekļu tirgus novērtējumu. Izmantojot AHP metodi, faktoru un to ietekmes novērtējums deva pamatu trīs scenāriju izstrādei par elektrisko transportlīdzekļu tirgus izaugsmes veicināšanu Latvijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Murodov R. (2020). Elektrisko transportlīdzekļu tirgus attīstības scenāriju izstrāde un novērtēšana Latvijā. Maģistra darbs /R. Murodov, I. Voronova. - Rīga: RTU, UIVI IUV maģistra akadēmiskā studija programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. 81 lpp.
Keywords Elektrisko transportlīdzekļu tirgus, scenāriji, anketas, AHP
Keywords in English Electric vehicle market, scenarios, questionnaire, AHP
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 01.06.2020 13:53:36